poniedziałek, 26 lutego 2024

Wiadomości

XLII sesja Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na XLII sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2013,
b) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie,
c) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2014-2018,
d) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2014,
e) w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
f) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
               Przewodniczący
  Rady Powiatu Grajewskiego
     
 
     Stanisław Kossakowski

poniedziałek, 26 lutego 2024

Grajewo. "Gang Olsena" w akcji

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.