wtorek, 28 maja 2024

Wiadomości

XLI sesja Rady Powiatu

Zapraszam na obrady XLI sesji Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2006 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
w okresie od ostatniej sesji.
5. Raport z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami w okresie: marzec 2004 - marzec 2006.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/235/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 3,5 mln zł zaciąganego przez Szpital Ogólny w Grajewie,
b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/236/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie,
c) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2006 r.,
d) w sprawie Statutu Starostwa Powiatowego w Grajewie,
e) w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie,
f) w sprawie Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie,
g) w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
h) w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Grajewie,
i) w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Grajewskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego


Stanisław Kossakowski


 


 

poniedziałek, 27 maja 2024

Komunikat UM w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.