Wiadomości

XL sesja Rady Miasta Grajewo (26.01)

Dnia 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XL sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

 

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg


Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad XL sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

4.      Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta za 2021 r.

5.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w MOSiR w Grajewie.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

      a.       sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta;

     b.      wyrażenia opinii dotyczącej oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027 sporządzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo;

     c.       przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2022 r.";

     d.      określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;

     e.       ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2022 r.;

     f.        planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na I półrocze 2022 r.;

     g.       planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2022 r.;

     h.       planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2022 r.;

     i.        planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2022 r.;

     j.        planu pracy Rady Miasta na 2022 r.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

9.      Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta Grajewo.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie XL sesji Rady Miasta.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.