środa, 22 września 2021

Wiadomości

XL Sesja Rady Miasta

Obrady XL zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo, odbędą się w dniu 30 maja 2005 roku ( wtorek ) o godz. 900, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A.
PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na XXXVIII sesji Rady Miasta.
6. Zapoznanie się z informacjami na temat:
a) gospodarki odpadami komunalnymi;
b) stanu przygotowań do obchodów " Dni Grajewo 2006"
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
b) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Grajewo;
c) zatwierdzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich w Grajewie;
d) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Gminie Białowieża
e) zmian w budżecie Miasta na 2006 rok;
f) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Grajewo oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu;
h) zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Miasta na rzecz Powiatu.
8.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta

wtorek, 21 września 2021

Czy uczniom grozi nauczanie zdalne?

wtorek, 21 września 2021

XLVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.