wtorek, 27 lutego 2024

Wiadomości

XL Sesja Rady Miasta

Obrady XL zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo, odbędą się w dniu 30 maja 2005 roku ( wtorek ) o godz. 900, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A.
PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na XXXVIII sesji Rady Miasta.
6. Zapoznanie się z informacjami na temat:
a) gospodarki odpadami komunalnymi;
b) stanu przygotowań do obchodów " Dni Grajewo 2006"
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
b) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Grajewo;
c) zatwierdzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich w Grajewie;
d) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Gminie Białowieża
e) zmian w budżecie Miasta na 2006 rok;
f) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Grajewo oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu;
h) zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Miasta na rzecz Powiatu.
8.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta

poniedziałek, 26 lutego 2024

Opel wbił się bagażnikiem w drzewo

poniedziałek, 26 lutego 2024

Mlekpol na Techmilk 2024

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.