niedziela, 16 stycznia 2022

Wiadomości

XII sesja Rady Powiatu

Zapraszam na obrady XII sesji Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 30 października 2007 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

  Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o sytuacji w oświacie i naborze uczniów do szkół prowadzonych przez powiat grajewski w roku szkolnym 2007/2008.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminy i Miasta Szczuczyn,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2007 r.,
c) w sprawie zmiany uchwały nr XIX/134/2000 Rady Powiatu Grajewskiego Grajewskiego z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Grajewski,
d) w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Grajewskiego do samodzielnego zaciągania zobowiązań (dot. gleboznawczej ekspertyzy gruntów),
e) w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Grajewskiego do samodzielnego zaciągania zobowiązań (dot. konwersji współrzędnych punktów osnów geodezyjnych).
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.