niedziela, 17 października 2021

Wiadomości

X Zjazd Gminnego Związku OSP

X Zjazd Gminnego Związku OSP
X Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grajewie

W dniu 25 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Grajewie. W Zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grajewo i Miasta Grajewo zrzeszonych w Oddziale Gminnym Związku, członkowie ustępujących władz Związku oraz zaproszeni goście.

Główne punkty porządku obrad to:
- przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału Gminnego Związku za minioną kadencję 2006 – 2011,
- udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- wybór nowych władz Oddziału Gminnego Związku na kolejną kadencję,
- uchwalenie programu działania Związku w kadencji 2011 – 2016.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grajewie na kadencję 2011 – 2016:
1. Prezes - Stanisław Szleter (Urząd Gminy Grajewo)
2. Wiceprezes - Sławomir Józef Sokołowski (OSP Białaszewo)
3. Wiceprezes - Mirosław Waszkiewicz (OSP Boczki - Świdrowo)
4. Komendant gminny - Krzysztof Chełmiński (OSP Grajewo)
5. Sekretarz - Kazimierz Grabowski (Urząd Gminy Grajewo)
6. Skarbnik - Alicja Rutkowska (OSP Boczki - Świdrowo)
7. Członek Prezydium - Antoni Milewski (OSP Grajewo)
8. Członek Prezydium - Andrzej Szklarzewski (OSP Białaszewo)
9. Członek Prezydium - Mieczysław Stanisław Szarnecki (OSP Ciemnoszyje)
10. Członek zarządu - Zofia Karwowska (Urząd Gminy Grajewo)
11. Członek zarządu - Marek Bałdyga (OSP Białogrądy)
12. Członek zarządu - Andrzej Łajewski (OSP Białogrądy)
13. Członek zarządu - Andrzej Mirosław Kalankiewicz (OSP Ciemnoszyje)
14. Członek zarządu - Grzegorz Przyborowski (OSP Flesze)
15. Członek zarządu - Robert Świderski (OSP Flesze)
16. Członek zarządu - Józef Zawistowski (OSP Kapice)
17. Członek zarządu - Józef Sławomir Sokołowski (OSP Kapice)
18. Członek zarządu - Bogdan Szklarzewski (OSP Łojki)
19. Członek zarządu - Marek Barankiewicz (OSP Łojki)
20. Członek zarządu - Stanisław Walicki (OSP Ruda)
21. Członek zarządu - Dariusz Gleba (OSP Ruda)
22. Członek zarządu - Mariusz Tadeusz Jaworowski (OSP Szymany)
23. Członek zarządu - Janusz Kozikowski (OSP Szymany)
24. Członek zarządu - Ryszard Sulewski (OSP Toczyłowo)
25. Członek zarządu - Mariusz Zawistowski (OSP Toczyłowo)
26. Członek zarządu - Zygmunt Marian Dąbrowski (OSP Wierzbowo)
27. Członek zarządu - Waldemar Kacprowski (OSP Wierzbowo)

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grajewie na kadencję 2011 – 2016:
1. Przewodniczący - Jerzy Konopko (OSP Szymany)
2. Wiceprzewodniczący - Łukasz Mariusz Maciorowski (OSP Ciemnoszyje)
3. Sekretarz - Lech Andrzej Wszeborowski (OSP Boczki - Świdrowo)

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grajewie do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Grajewie na kadencję 2011 – 2016:
1. Prezes Zarządu - Stanisław Szleter
2. Wiceprezes - Sławomir Józef Sokołowski
3. Wiceprezes - Mirosław Waszkiewicz
4. Członek Prezydium - Antoni Milewski

Delegaci Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grajewie na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Grajewie za kadencję 2006 – 2011:
1. Wiceprezes - Sławomir Józef Sokołowski
2. Wiceprezes - Mirosław Waszkiewicz
3. Komendant Gminny - Krzysztof Chełmiński
4. Członek Prezydium - Antoni Milewski
5. Członek Prezydium - Andrzej Szklarzewski
6. Członek Prezydium - Mieczysław Stanisław Szarnecki

Obradami Zjazdu kierowało Prezydium zjazdu w składzie:

Przewodniczący – Kazimierz Grabowski
Wiceprzewodniczący – Antoni Milewski
Sekretarz – Mariusz Zawistowski

Sprawozdanie Zarządu za minioną kadencję 2006 – 2011 przedstawił Prezes Zarządu Stanisław Szleter.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za minioną kadencję zakończone postawieniem wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu przedstawił jej Przewodniczący Stanisław Walicki.
W imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie wystąpił Z-ca Komendanta mł. bryg. Andrzej Jabłoński.
Na zakończenie Zjazdu głos zabrał Stanisław Szleter – nowy Prezes Zarządu na kadencję 2011 – 2016, który podziękował delegatom i innym osobom za udział w Zjeździe.

www.gminagrajewo.pl

sobota, 16 października 2021

Rewitalizacja Centrum Grajewa

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.