Wiadomości

X Sesja Rady Miasta

Obrady X zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo, odbędą się w dniu  21 czerwca 2007 roku ( czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A.

Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad X-tej sesji Rady Miasta i stwierdzenie ich prawomocności .
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  obrad IX sesji Rady Miasta.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w roku 2006, zapoznanie się z wynikami kontroli prowadzonych przez tę komisję.
7. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „ Dni Grajewa 2007”. Zapoznanie się z harmonogramem imprez i uroczystości organizowanych w 2007 roku w sali widowiskowej MDK.
8. Informacja na temat stanu przygotowań do sezonu letniego – plan imprez kulturalno-sportowych w mieście.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryfy cen  i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 01.07.2007r.  do 30.06.2008r.;
b) określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
c) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
d) nadania nazw nowo powstałym ulicom położonym w obrębie ulic Sadowej, Bocznej i Józefa Piłsudskiego;
e) zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Grajewie na Osiedlu Broniewskiego Nr 3;
f) zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Grajewie przy ul. Krasickiego;
g) zmian w budżecie Miasta na 2007 rok.
h) sposobu rozpatrzenia skargi na pracę Urzędu Miasta Grajewo.
   10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
   11. Odpowiedzi na  interpelacje, zapytania i wnioski.
   12. Wolne wnioski i informacje .
   13. Zamknięcie obrad Sesji.                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                                       mgr Grzegorz Curyło

piątek, 19 lipca 2024

Weekend w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.