niedziela, 26 maja 2024

Wiadomości

  • 107 komentarzy
  • 7538 wyświetleń

Wywiad z kandydatem na burmistrza (cz. 3)

Wywiad z Panem Maciejem Bednarko – kandydatem na burmistrza Grajewa, cz.3


Panie Maćku, czy raczej: Brutusie…

Tak był uprzejmy mnie nazwać Pan Latarowski w rozmowie  z dziennikarzem TVN-u, ale porównanie to uważam za nietrafione. Brutus uczestniczył w zamordowaniu Cezara, a ja dążę do zapewnienia mojemu konkurentowi zasłużonego odpoczynku po dziewięciu latach dźwigania odpowiedzialności za miasto. To jednak zasadnicza różnica. 


Trochę to złośliwe.

Ja tak nie uważam. Podkreślałem to już w pierwszym wywiadzie z Panią, że mam duszę sportowca i staram się grać fair play, chociaż u rywala widzę odmienne podejście.

Siłą rzeczy urzędujący burmistrz ma przewagę instytucjonalną nad rywalami. Gorzej, gdy tej przewagi nadużywa, realizując część swojej kampanii za pieniądze grajewskiego podatnika. Konkretny przykład – moim zdaniem „Gazeta Grajewska” stała się tubą propagandową Pana Latarowskiego. Jest ona szeroko kolportowana, więc wiecie Państwo o czym mówię. A może by tak  w ostatnim przedwyborczym numerze (o ile będzie) przynajmniej jedną stroniczkę przeznaczyć na wypowiedzi radnych, o konkurencie nie wspominając?


Na razie ma Pan zaproszenie do debaty. 

Obiecywałem sobie, że w tej ostatniej fazie kampanii wyborczej skupię się na sprawach programowych i pominę utarczki personalne, ale tak się do końca nie da. Proszę mi to wybaczyć.

Doskonale rozumiem intencję – odzyskanie inicjatywy w sytuacji, gdy uzyskało się dużo niższy od spodziewanego wynik w wyborach na burmistrza   i wykazanie się siłą sprawczą (pozostawiam bez komentarza sam sposób komunikowania o debacie i próbę postawienia mnie w sytuacji przymusowej, bo to jednak sprawa wtórna). 

Co więcej – klęską skończyła się też dla Pana Latarowskiego rywalizacja    o mandat radnego miejskiego w okręgu wyborczym nr 6 w Grajewie (trzeci wynik - 96 głosów, wobec 132, które zdobył Pan Krzysztof Gutowski i 125 Pana Roberta Lipskiego).

Tylko dlaczego mam się wpisywać w ten plan?

- Nie uzyskałem odpowiedzi na pytania postawione w poprzednim wywiadzie, między innymi, czy jest prawdą, że Pan Latarowski wysłał przed wyborami pismo do służb mundurowych dyskredytujące kontrkandydata (czy też kontrkandydatów?). 20 marca 2024r. zwróciłem się do Urzędu Miasta Grajewo o udostępnienie tego tekstu w trybie dostępu do informacji publicznej. Niestety, sprawa została uznana za skomplikowaną, a odpowiedź jest przewlekana - wyznaczono termin „do dnia 17 maja 2024r.” W każdym razie odpowiedź ta potwierdza, że takie pismo z Urzędu wyszło. Jeżeli Pan Latarowski nie ma nic do ukrycia, to czego się obawia? 

- Bez żadnej odpowiedzi pozostały też miażdżące w swojej treści argumenty przedstawione przez Pana posła Gwiazdowskiego 4 kwietnia 2024r. w reakcji na agresywny atak personalny podjęty przez Pana Latarowskiego 26 marca 2024r. (wystąpienia są dostępne na stronie e-Grajewo.pl). Pytanie: na ile sensowne jest debatowanie z człowiekiem, który ignoruje fakty i którego nie stać na proste „przepraszam”?

 Podsumowując: nie przyjmuję oferty udziału w debacie. Obydwaj pracujemy w Grajewie prawie całe dorosłe życie, mamy konkretny dorobek  i wyraziste osobowości. Kilkuminutowe wystąpienia niczego tutaj nie zmienią. Wszystko jest w rękach Wyborców.

 


Czy takie podejście nie narazi Pana na zarzut lekceważenia opinii publicznej, której część na pewno takiego starcia oczekuje?

Na pewno są osoby żądne widowiska. Najlepiej bogatego w zwroty akcji starcia gladiatorów…

Moja koncepcja jest inna. Proponuję organizację dwóch osobnych spotkań programowych. Na moje zapraszam Państwa serdecznie w najbliższą środę  17 kwietnia 2024r. do Dworku VICTORIA (ul. mjr. Jana Tabortowskiego 7, początek godz. 18.00).

Nie zakładam transmisji on-line, ale z całą pewnością obszerne fragmenty będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Da to większą możliwość prezentacji zamierzeń oraz ograniczy wszelkie ryzyka. Wydaje mi się, że jest to poważniejsze potraktowanie Wyborców niż uczynienie z części z nich obserwatorów wyreżyserowanego show. Deklaruję, że podejmę próbę odpowiedzi na wszystkie pytania. Podkreślam tylko, że nie jestem specjalistą we wszystkich dziedzinach i takiego nie udaję, a rola burmistrza to zarządzanie strategiczne w skali miasta.


Panie Maćku, program Pańskiego Komitetu skupia się wokół takich haseł, jak: przedsiębiorczość i rozwój, porozumienie i współpraca, bezpieczeństwo, rewitalizacja. Jakie treści się za nimi kryją?

Cały czas podkreślam, że burmistrz nie jest cudotwórcą i nie decyduje o „zielonym ładzie”, dyrektywach Unii Europejskiej etc. Ma jednak mocną pozycję, bo jego władza pochodzi z wyboru powszechnego. Mówiłem już wielokrotnie, że dla mnie szczególnie ważne są kierunki rozwoju wynikające   z projektu „Strategii rozwoju Miasta Grajewo na lata 2024-2032”, który powstawał przy moim udziale. Przyjęcie ostatecznej wersji tego dokumentu planowane jest na wrzesień 2024r., mamy więc jeszcze sporo czasu, żeby wspólnie nad nim popracować.


Jak Pan rozumie przedsiębiorczość i rozwój?

Jeśli Pani pozwoli będę używał pewnych skrótów myślowych, żeby nie zanudzić odbiorców. 

Przedsiębiorczość

Wszyscy zależymy od procesów zachodzących w gospodarce. Od tego zależą wpływy budżetowe, ilość miejsc pracy i zamożność rodzin. Dlatego w swoim programie na pierwszym miejscu stawiam rozwój lokalnych firm  i szeroko rozumianej aktywności gospodarczej. To też szansa na powstrzymanie odpływu młodych ludzi i zwiększenie atrakcyjności naszego miasta dla podmiotów z zewnątrz.

 

Co konkretnie mam na myśli:

- zamrożenie stawek podatków lokalnych dla firm,

- lepsze wykorzystanie potencjału terenów inwestycyjnych leżących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie Grajewa,

- kontynuowanie inwestycji infrastrukturalnych  (sieci, drogi etc.),

- otoczenie specjalną opieką firm, które rozpoczynają działalność (we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i agendami rządowymi oraz samorządowymi),

- uproszczenie procedur biurokratycznych będących w gestii burmistrza, które dotyczą przesiębiorców (wiele już w tym kierunku zrobiono, ale należy te działania kontynuować),

- organizacja szkoleń, warsztatów oraz kursów biznesowych, co pobudzi rozwój lokalnej przedsiębiorczości (we współpracy z instytucjami powiatowymi oraz  z organizacjami pozarządowymi).

 Rozwój jest zdecydowanie szerszym pojęciem, które mieści też oczywiście wszystko to, o czym mówiłem wcześniej. Dodałbym do tego jeszcze:

- dbałość o rozwój szkół i przedszkoli. Nie zgadzam się z tymi, którzy uważają, że potrzeby szkół były w ostatnich latach niedostrzegane. Około 40% budżetu miasta to wydatki oświatowe. Należy w mądry sposób te potężne nakłady wykorzystać. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, gdyż ukończyłem prawo, ale wykorzystam wiedzę ekspercką, a wszelkie zmiany będą następowały przy udziale tych, których dotyczą, przy zachowaniu autonomii i podmiotowości społeczności szkolnych,

- budowa nowego żłobka – poprawiłoby to sytuację młodych rodzin, a jednym ze skutków mógłby być wzrost dzietności oraz zwiększenie aktywności zawodowej młodych matek,

- wspieranie rozwoju kultury, tak w wymiarze instytucjonalnym, jak i poprzez pomoc dla oddolnych inicjatyw społecznych,

- pielęgnowanie tradycji historycznych (nie ma rozwoju bez pamięci o własnej przeszłości),

- rozwój sportu, szczególnie poprzez aktywizację sportową wszystkich generacji, rozwój sportu masowego, ale również rozbudowę infrastruktury – poza dokończeniem budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 za ważne zadanie uważam modernizację stadionu miejskiego (oświetlenie, zaplecze socjalne, dostosowanie dla potrzeb organizacji imprez masowych typu koncerty),

- wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi osobistemu mieszkańców Grajewa.

 Za szczególnie ważne dla rozwoju Grajewa w następnych latach uważam też wykorzystanie szans związanych z budową jednostki wojskowej. 

 


Tutaj muszę Panu przerwać, gdyż przyjęliśmy zasadę szanowania czasu naszych odbiorców. Jaki konkretny wymiar będzie miało hasło “porozumienie i współpraca”?

Przede wszystkim będzie to dobra i konstruktywna współpraca z nową Radą Miasta Grajewo. Jej skład jest już znany. Wszystkim Państwu Radnym składam w tym miejscu serdeczne gratulacje i zapewniam, że możecie liczyć z mojej strony, o ile zostanę burmistrzem, na pełne partnerstwo.

Skład władz wykonawczych Powiatu Grajewskiego i samorządu wojewódzkiego dopiero się kształtuje, ale i tam rozstrzygnięcia mogą być da nas bardzo dobre. Gratuluję rekordowego wyniku Panu staroście Waldemarowi Remfeldowi, z którym zawsze potrafiliśmy znaleźć wspólny język. A w Sejmiku Województwa Podlaskiego mamy sojuszników w osobach sprawdzonych                         w działaniu radnych: Pani Wandy Mieczkowskiej, Pana Wojciecha Grochowskiego i Pana marszałka Artura Kosickiego (gratuluję Państwu sukcesu wyborczego). 

 

Zdarzyło mi się kiedyś grać w piłkę nożną z obecnym premierem, co nie dowodzi jednak, że mam szerokie znajomości w Warszawie, będę jednak takich kontaktów, dla dobra wspólnego, szukał i partnerami będą dla mnie wszyscy, dla których ważny jest rozwój Grajewa.

 W wielu gminach na terenie Powiatu Grajewskiego następuje zmiana generacyjna. Do głosu dochodzi nowe pokolenie, które chce mieć większy wpływ na kształt lokalnej polityki. Uważam, że możemy stworzyć silną drużynę, która skuteczniej zadba o wspólne interesy, na przykład poprzez wzmocnienie naszej pozycji w Związku Komunalnym Biebrza i w Spółce BIOM, która ma duży wpływ na lokalną gospodarkę odpadami.

Najważniejsza będzie jednak dla mnie zawsze współpraca z Państwem – moimi Wyborcami. Będę wsłuchiwał się w Państwa opinie i będę prosił o głos doradczy, szczególnie w tak ważnych sprawach, jak przebudowa dróg i linii kolejowej w granicach miasta.

 


Jakie będą Pańskie priorytety w sferze bezpieczeństwa?

Na pierwszym miejscu stawiam modernizację oczyszczalni ścieków. Powinna ona być przeprowadzona w takiej skali, aby zapewnić nam bezpieczeństwo ekologiczne na następnych 20-30 lat. Ostatnia przebudowa oczyszczalni miała miejsce 20 lat temu, a nasze miasto, pomimo pewnego regresu demograficznego jest w dynamicznym rozwoju. Nowe bloki i domy – to również większy strumień ścieków.

 Z innych priorytetów wymieniłbym:

- dbałość o dalszy rozwój zakładów i spółek miejskich zawiadujących gospodarką komunalną (chodzi tutaj między innymi o tak ważne sprawy, jak: jakość wody, bezpieczeństwo energetyczne, jakość utrzymania letniego i zimowego dróg),

- dalsze wspieranie budownictwa wielorodzinnego (własne mieszkanie to fundament bezpieczeństwa rodzin),

- kontynuowanie współpracy z zarządcami dróg, takimi jak: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzki Zarząd Dróg, Powiatowy Zarząd Dróg (wiele dróg położonych w granicach miasta jest zarządzanych przez inne podmioty),

- dalsze uzupełnianie infrastruktury drogowej i chodników,

- wsparcie dla grajewskiej służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Ogólnego w Grajewie (współpraca z władzami Powiatu Grajewskiego),

- wsparcie działań Policji, Straży Pożarnej (ze szczególnym uwzględnieniem  własnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej) i Wojska; współpraca w zakresie zapewnienia skutecznej reakcji związanej z sytuacjami kryzysowymi.

 Nie wyczerpuje to oczywiście zagadnienia.


Panie Maćku, co zamierza Pan zdziałać  w zakresie rewitalizacji?

 Przede wszystkim chciałbym dokończyć rewitalizację centrum Grajewa. Wiele już zrobiliśmy, ale plany są bardzo ambitne. 

 Z punktu widzenia osób korzystających z naszego „dworca” szczególnie ważne jest urządzenie centrum przesiadkowego z prawdziwego zdarzenia. Na szczęście remont samego dworca kolejowego to już problem nowego właściciela, czyli PKP, ale będziemy oczywiście te działania wspierać. Dotąd była to własność Skarbu Państwa, będąca pod opieką Pana Starosty.

Przez rewitalizację rozumiem też rozwój terenów zielonych poprzez tworzenie parków, ogrodów miejskich, stref rekreacji oraz zachęcanie do ekologicznych inicjatyw społecznych. Poprawi to jakość życia nas wszystkich.

Szczególnie ważna jest też dla mnie rewitalizacja społeczna. Mam tutaj bardzo dobre rozeznanie potrzeb, gdyż wiele lat pracowałem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie. Będę inicjował i wspierał działania służące aktywizacji osób starszych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Podsumowując: mój program wyborczy zakłada dynamiczny rozwój Grajewa jako miasta przyjaznego mieszkańcom, bezpiecznego i dbającego  o środowisko naturalne. Będę dążył do promowania przedsiębiorczości, rewitalizacji oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, edukacji, kultury, tradycji, sportu i rekreacji. Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem możemy uczynić Grajewo jeszcze lepszym miejscem do życia.

 


Panie Maćku, które z postulatów zawartych w programach konkurentów   z pierwszej tury wyborów uważa Pan za szczególnie interesujące (proszę o wskazanie po jednym).

Na początek gratuluję wszystkim Państwu wyników i determinacji. Wydaje mi się, że wspólnie zaktywizowaliśmy naszą społeczność do działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów.

Bardzo dobry wynik wyborczy Pani Barbary Ciszewskiej może świadczyć o oczekiwaniu znacznej części Wyborców na większy udział kobiet w zarządzaniu miastem. Już na etapie wyborów działałem w tym kierunku - 60% spośród osób zgłoszonych przez mój Komitet do Rady Powiatu stanowiły kobiety, podobnie zgłosiliśmy 6 kandydatek na 13 okręgów w wyborach do Rady Miasta Grajewo. Wiele z nich to młode osoby, które dopiero wchodzą do działalności publicznej. 

 

Co do haseł i postulatów wyborczych:

- w programie Pani Ciszewskiej za bardzo uzasadnione uważam dążenie do zwiększenie budżetu obywatelskiego – będę działał w tym kierunku,

- Pan Marcin Rutkowski słusznie zwrócił uwagę na opłakany stan sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Remont całego budynku uważam za konieczny, tak ze względu na standardy obsługi interesantów, ale również dla bezpieczeństwa przechowywanych dokumentów. 


A które z haseł Pana Latarowskiego najbardziej do Pana przemawia?

 Najbardziej przemawia do mnie przesłanie z jednej z ulotek: „To będzie najlepsza kadencja samorządu Miasta Grajewo”. Zgadzam się, ale z jednym zastrzeżeniem – pod warunkiem, że Państwo Wyborcy mnie wybierzecie na Burmistrza Grajewa w dniu 21 kwietnia 2024r. 

 


Dziękuję za rozmowę.

 Ja również dziękuję, a Wszystkich Państwa proszę o poparcie i o Wasze głosy. Przyszłość naszego miasta jest w Waszych rękach.


       Rozmawiała 

       Krystyna Wyszoumirska

 

 


 

 

 

 

Komentarze (107)

Panie Maćku, czy to prawda, że w I turze Pański komitet dowoził ludzi do lokali/? ,,Ulica tak mówi,,

To nie jest język tego Pana. Pan Kandydat nie używa takich słów. To dziwnie się czyta. Nie mogę tekstu powiązać z Panem.

Panie Maćku z całego serca życzę zwycięstwa.

Panie Maćku nie znam pana osobiście ale przeczytałam wszystkie pana wywiady i mam wrażenie jak bym znała pana od zawsze. Jest pan bardzo komunikatywną, kulturalną i rzeczową osobą. Wierzę w to głęboko że wygra pan wybory i będzie naszym nowym Burmistrzem Miasta, otwartym na ludzi, szczerym i oddanym swojej pracy w służbie naszemu miastu. Powodzenia Panie Macieju!

Pan musi wygrać te wybory. Prezentuje Pan bardzo wysoką jakość, Grajewo może tylko zyskać.

Brawo Panie Macieju mam nadzieję że się uda bardzo piękny wywiad i życzę powodzenia ma pan mój głos

Panie Macieju skoro startuje pan z namaszczenia PIS, to w jaki sposób zamierza pan się dogadać z rodzącą koalicją

Co do tuby propagandowej, jaką jest miejska gazeta,to się zgadzam z Panem. Zawsze, kiedy pojawiał się nowy numer, żartowałam do koleżanki: a teraz policzmy zdjęcia pana burmistrza, na ilu stronach się pojawia?
Co do żłobka, na pewno są osoby, które chętnie skorzystają z tej opcji. Inni jednak, być może za ważniejsze mogą uznać pozostanie z dzieckiem w domu, gdyż taki bliski wspólny czas już się nie trafi. A pozostanie w domu,wychowywanie dzieci to też praca!

Do Obserwator ta limuzyna jeździł hahaha weź ty się chłopie puknij w czoło

Pogłoski chodzą po mieście, że dowoził pan ludzi,/Jestem pełny nadzieji, że ludzie przejdą na oczy i wybiorą mądrze.

Jeżeli dowoził, to świetna inicjatywa obywatelska, brawo Maciej za wywiad

"Ulica mówi", że pan Latarowski boi się porażki

/ składać fałszywe zawiadomienia do "służb mundurowych", kogo jeszcze pan umieścił w tym dokumencie??

/ Mówil Pan, że chce debaty z udziałem mieszkańców. A w żadnej, bez względu na to kto ją organizuje, i w jakiej formie nie weźmie pań udziału. To się nazywa tchórzostwo.
Głosowałem na panią Basię Ciszewską, ale w drugiej turze mój głos ma Pan Dariusz Latarowski.

Super Panie Maćku zawsze w Pana wierzyłam.

Maciek trzymaj poziom nie daj się sprowokować do walki w kiślu.

Panie Darku już nie będzie Pan musiał się chować w urzędzie trzy lata za pleksi bo pandemia była.

Kandydat, który boi się debaty publicznej nie powinien być burmistrzem.

Pan nie mówisz tylko piszesz. / Tylko obecny Pan Latarowski godny zaufania

Tak bardzo burmistrz chce debaty ?Ciekawe co by odpowiedział na temat pasa startowego na kartoflisko,?

Jaki z Pana mądry człowiek Panie Macieju, ma Pan mój głos

A co Pan zamierza zrobić z pracownikom instytucji podlegającemi pod urząd miasta, którzy nie chcą opowiedzieć się po Pana stronie w 2 turze??.

Piękny wywiad.Prawdziwy,szczery i dociera do serc.Masz mój głos.

Droga redakcjo poproszę o pozostałą część mojego komentarza!!!!

Do obywatel. Pytasz a przecież wiesz, podlegli pamiętają początki urzędowania, jak traktował ich i to było prawdziwe oblicze. Pięknie napisane słowa przez osobę trzecią nie zatrą wspomnień.

Do niektórych tu komentarzy pasuje takie powiedzenie: Psy szczekają, karawana idzie dalej. Panie Macieju, ma pan mój głos.

Jest Pan jedynym kandydatem poziom klasa wiedza i szacunek to czego zwykli ludzie oczekują. Traktuje pan ludzi z godnością /

Debata tylko by pozostawiła niesmak i rozżalenie obecnemu burmistrzowi zależy na skompromitowaniu jego kontrkandyda więc po co ta szopka. Ma pan racje idzie pan swoją drogą ludzie przez ostatnie 5 lat widzieli co się dzieje i jak byli traktowani. Powodzenia panie Macieju

Maciek pełen profesjonalizm i kampania z klasą z prawdziwą klasą , a nie jak to mówi pan latarowski " prowadzimy kampanie z klasą " ciekawe z jaką ? Maciek masz nasz głos

Nie przekonał mnie Pan. Nie zgodził się na debatę a papier wszystko przyjmie.

Pan tylko pisze, a nie mówi do ludzi. Jak mam oddać głos na pana jeśli widzę tylko banery I pisma. Ja nie znam pana osobiście. Dziwny człowiek.

Ksywa " kadrowy ' mówi wszystko

Klasa w czym? Szacunek? He he a to dobre, jedynie rządzą władzy przemawia przez Maćka. Nie dajmy nabrać się na te piękne słowa!

Panie Macieju, ja pamiętam, że Pan kiedyś pisma sam nie potrafił napisać. Jak Pan poradzi sobie z prowadzeniem miasta? Po trupach do celu, pali Pan mosty!

Ale coz ludzie wodke wzieli a i tak swoje zrobia.

ja wciąż się waham pomiędzy oddaniem głosu na Pana Macieja i oddaniem głosu na obecnego burmistrza . dlatego też czekam na debatę , jeśli Pan nie weźmie udziału to trudno będzie wybrać i raczej pewnie zagłosuję na Pana Dariusza . myślę ,że wielu ludzi ma podobne odczucia . Czy my -wyborcy nie zasługujemy aby Pan przed nami wystąpił wraz z obecnym burmistrzem ? Pan Dariusz przyjmuje każde zaproszenie . Odbieram brak chęci uczestnictwa z Pana strony jako lekceważenie lokalnej społeczności.

Maciek powodzenia , mocno trzymam kciuki , nie zmieniaj się .

Życzę wygranej , mam fajne pomysły na rozwój miasta . Jak Pan wygra , chętnie się z panem podzielę pomysłami .

Pan Maciek przecież w wywiadzie wyraźnie zaznacza żeby Pan Latarowski upublicznił pisma jakie wysyłał do służb mundurowych. Jeżeli jest "czysty" i rzeczywiście chce aby debata odbyła się w Grajewie to powinien to zrobić. Taki obowiązek spoczywa na obecnym burmistrzem również wobec mieszkańców.

Też słyszałam, że dowoził ludzi na głosowanie. Taki Burmistrz, to by była porażka :/ Wybierajmy mądrze.

Dlaczego nigdzie nie ma wywiady mówionego ? Każdy kto zna Pana wie , że to nie Pan pisał . Dlatego też niechce Pan debaty publicznej .

Super Panie Maćku, wszystkie ręce ludzi uczciwych, pracowitych i rzetelnych są na Pana pokładzie, już w następną niedzielę pokażemy to przy urnach wyborczych!

Panie Maćku moim zdaniem po sobie mostów się niepaly i w swoje gniazdo się nie sra , jest Pan młodym człowiekiem i trzeba dbać o swój autorytet. a nie po trupach. na stołek moj głos dla p.D.L

Jak dla mnie to to tchórzostwo w czystej postaci nie wziąć udziału w debacie. Kandydatów którzy odpadli w 1 turze nawet bym nie winiła. Ale pan Maciek ma wiedzę i doświadczenie, które mógłby w debacie pokazać. Lub nie.

Pani Krysiu, Pan Maciej Bednarko zaprasza Panią jak również wszystkich mieszkańców w najbliższą środę do dworku Victoria na godzinę 18.

Ja jako mieszkanka Grajewa oczekuję debaty, aby ocenić dwóch kandydatów i wybrać tego, który mnie najbardziej przekona. W Polsce i w innych krajach na świecie uznawane są debaty. Czyżby Pan się bał? To stawia Pana w słabym świetle i zmniejsza Pana szanse na wygraną.

Człowiek na poziomie.Oryginalny w wypowiedzi.Moj głos masz.

A jak Pan będzie się czuł, gdy uda się przejść w drugie turze , i w następnych wyborach Pana zastępca będzie startował na Pana miejsce , życie jest przewrotne .To będzie bolesne doświadczenie.
Chyba że w tej kadencji, nie będzie zastępcy.
Tak będzie dla Pana bezpieczniej .

Trzymam kciuki Panie Macieju piękny wywiad

Bo pan Dariusz chce się pokazać teraz z takiej strony że jest super fajny a co debata ma do tego że pan Maciej ma inne plany na nasze miasto? /

Łatwo się mądrzyć na papierze. A tu trzeba pokazać ze jest się tez mądrym w rozmowie z przeciwnikiem !

To czyste tchórzostwo ze strony pana Macieja. Boi się ze przegra w debacie i tyle. /

Głosowalam na Pana Bebnarko i będę, jest Pan odpowiednim człowiekiem na to aby być gospodarzem naszego miasta wygra Pan już wiem na spotkanie przyjdę z męzem pozdrawiam

Do Marta a po co ta debata ? Każdy wie jak jest ... Połowa ludzi nie chce takiej debaty

A kto Panu te teksty pisze bo nie sądzę że sam. Pisać można wszytko a czyny to już co innego.

Pan Maciej zachowuje się jakby przez 9 lat był na innej planecie i nagle nas wyzwoli od Latarowskiego i teraz to będzie manna z nieba. Jak to się mówi ?strzeż mnie panie Boże od przyjaciół bo z wrogami sobie poradzę?. W tym przypadku wolę Latarowskiego bo wiadomo czego się mogę spodziewać a u pana Macieja nie wiadomo kto stoi za kampanią i jakie obietnice po wyborach trzeba spełnić. Szkoda tylko bo w tym wywiadzie nie było pytania kto będzie zastępcą? Myślę że pan Maciej już jako doświadczony człowiek będzie rozsądniejszy w dobrze zastępców z ambicjami

Do Marta a co ma debata do tego że pan Maciej ma inną wizję na nasze miasto? Połowę Ludzi nawet nie chce tej debaty ...

Nie popieram ani jednego ani drugiego ale mam odczucie że Pan Maciek się boi debaty z Latarowskim bo ma tzw słabe gadane

No niestety był zawsze w cieniu burmistrza.Ale żeby wyjść z cienia trzeba mieć odwage wyjść do ludzi.Ja Pana osobiście nigdy niewidziałem w rozmowach i pewnie niezoboczę dlatego mój głos zostaje przy obecnym burmistrzu.

Do Marta a co to da ta debata? Połowa ludzi nie chce debaty każdy wie jak jest

Wiemy, że kobieta to panu pisze ..

Panie Maćku z całego serca życzę wygranej w II turze musi Pan wygrać takiego BURMISTRZA OCZEKUJE WIEKSZOSC GRAJEWIAN .

Głosowałem w pierwszej turze na Pana Macieja Bednarko, pomyślałem że wart jest jakiś nowy powiew świeżości wprowadzic do miasta, ale widze że Pan Bendarko odrzucił udział w debaciej więc pozostaje jakiś niesmak, a miałby okazje zabłysnać pokazać się z swojej lepszej strony przbyliżyć swoją osobę i plany dotyczące miasta. Dlatego w drugiej turze zagłosuje chyba na obecnego burmistrza. Szkoda liczyłęm na kuluralną debate :(

Halinka fajnie pisze o panu Bednarce.

Popieram , to da że wszędzie tylko teksty pisane . Jeśli ma zostać burmistrzem to też chce usłyszeć czy umie się wypowiadać bo jednak później będzie nas reprezentować . Papier wszystko przyjmie , skąd mam wiedzieć ilu tu było redaktorów ?

Ciekawe co by napisała o Darku?

Ludzie dajcie sobie spokój z ta debatą ludzie jej nie chcą ..

Debata z Latarowskim, / Pan Maciej wie że to nie ma sensu. Spotkanie które organizuje jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, każdy może przyjść. Wysłuchać co ma do powiedzenia i zadać pytania również od siebie.

Do Będę na spotkaniu
Dokładnie w samo sedno liczba planowanej widowni 200 miejsc, z podziałem po 100 miejsc dla przedstawicieli każdego z komitetów to pytanie dla kogo jest debata dla komitetu i przedstawicieli czy dla mieszkańców....

To jest "polityka" Maciek jest moim znajomym... Kiedykolwiek poprosiłem go o coś, to potrafił zostać po godzinach i wierzę w to, że zrobi to dla każdego... Uważam osobiście dlaczego nie chce debaty, bo i tak Pan Latarowski na każde nie wygodne pytanie odpowie -"nie odpowiem na to pytanie"...Zapewne znacie to z rady miasta... Moim skromnym zdaniem porządził i powinien dać młodszej głowie pole do popisu! Maćku trzymam kciuki ???? To, że Maciek wygra jest realne... Głosujcie!!!

Panie Maćku z racji tego że w środę tj 17.04 ma Pan spotkanie w kinie jakie środki ochrony zostały zaaprobowane bo się Pan tak o nie martwił przy temacie debaty ,na rogatkach miasta będzie stacjonować wojsko ? Kino otoczy top sekret ? Czy ja taki zwykły szary ludek dopcham się do sali w kinie by usłyszeć Pana ?

Po co dyskutować z obecnym burmistrzem, skoro ten nie ma do zaoferowania żadnych konkretów? To jak walka z wiatrakami i próba przejęcia inicjatywy ze strony Pana Dariusza. Niestety Panie Darku, SP1 czeka na Pana

Nie da się porównać ówczesnych metod Brutusa, natomiast grajewski Brutus jest świetnym wyborem dla naszego kochanego miasta. Panie Cezar - pora odpocząć

Ja uważam, że za dużo jest emocji między panami, żeby ta debata miała sens. Pan Latarowski tyle razy już obrazil Pana Macieja, że nie dziwię się, że ten nie chce z nim rozmawiać. Wszyscy, którzy uważają że Pan Maciej nie ma nic do powiedzenia niech przyjdą do Dworku Wiktoria

Brawo BRUTUS czas CEZARA dobiega konca. Do,obywatel" czytaj ze zrozumieniem a potem zabieraj glos i nie pisz byle co i byle jak.

Odpowiadajcie za siebie, że ludzie nie chcą debaty. Właśnie, że jej chcą i ona dużo o kandydacie mówi. Jeżeli oponent boi się stanąć oko w oko, to słabo to wróży

Maciek fajnych ludzi masz obok siebie.Widac że młodzi i bardzo kreatywni. Energiczni i tacy uśmiechnieci. Takich ludzi trzeba w Grajewie. Całym sercem z Tobą, Anią i naszymi znajomymi. Wygrasz. Moja rodzina na Ciebie głosowała i zrobi to tym razem w większym gronie. Do zobaczenia już nie długo.

P. Macieju a co z polityką prorodzinna ? Nigdzie nie występuje pan z żoną.. wszędzie sam wychodzi do ludzi. Zauważyłam że Pan Latarowski ma wsparcie od swojej rodziny.

zastępcą ma być pani Monika S. z PiS . Słyszałem od jednego z nowych radnych z komitetu pana Maćka.

Ta kampania to zero kultury i przyzwoitości. Wyciągać jakieś brudy publicznie i kompromitować jeden drugiego po tylu latach współpracy. Zero szacunku wobec siebie . Wstyd panowie trzeba mieć trochę honoru . Przykro się to wszystko czyta. Według mnie ani jeden ani drugi nie powinni rządzić naszym miastem bo to jest przywilej . Panowie walczą o przetrwanie bo to koniec kariery jednego bądź drugiego. Panowie zastanówcie się nad tym co robicie

Szanowni Państwo, moim zdaniem ta debata nie ma sensu. Nie wiem czy wszyscy państwo widzieliście w TVN popis Naszego burmistrza. W wywiadzie tym Pan Bednarko został nazwany " Brutusem"

Proszę powiedzcie mi państwo, czy ta debata, byłaby dobrą, owocną?? Czy dałaby Nam wyborcom możliwość jasnego wyboru konkretnego kandydata - nie! Dlaczego nie.? Ponieważ padły z ust Burmistrza słowa, które padły. Jak można teraz stanąć twarzą w twarz z człowiekiem, który " mnie" tak poniżył. A skoro już do tak małego miasta został wezwany TVN.... To uwierzcie mi państwo ta debata nie byłaby żadnym miłym spotkaniem.

Ja jestem przerażona tym jak wygląda tegoroczna kampania wyborcza na burmistrza w Naszym mieście.

Możesz przyjść na spotkanie w Dworku Victoria 17 Kwietnia o 18 :)

U Was kobieta pisze tyle ,że z błędami.

Czego się boisz chłopie ? Czy boisz się tego, że Latara jest bardziej elokwentny od ciebie ? Czy boisz się tego, że wszystkie zasługi są Latary, a nie twoje jak teraz próbujesz wmówić ludziom? Głosowałem na Barbarę - miałem dylemat na kogo głosować w II turze, ale już nie mam. Mój głos oddaję na Latarowskiego, bo mam wrażenie że przynajmniej będzie samodzielnie rządził i podejmował decyzje

Uważam odnośnie radnych, że radni miasta Grajewo powinni mieszkać w mieście Grajewo, dosyć tej fikcji bo co niektórych to niewiele łączy z naszym miastem. Chciałbym żeby to było weryfikowane. Nie mieszkasz tu to honorowo zrezygnuj.

Ale pan Bednarka pojednał się z PISem przecież zastępca ma być pani Monika. To czysta ustawka już przed wyborami była, cale miasto o tym mówiło. I co uważacie, że to dobry wybór?

Maciek Polonia Cię pozdrawia i trzyma mocno kciuki. Zawsze byłeś i jesteś super kolegą. Przy okazji pozdrawiam cała naszą klasę. Koledzy i koleżanki pamiętacie jak zawsze byliśmy zgraną klasą (jeden za wszystkich wszyscy za jednego).

Umiem czytać ,wyraziłem zdanie do opinii w której osoba startująca w wyborach robiła pretekst do unikania konfrontacji w debacie , to że Pani już z góry oddała głos na Pana Maćka nie znaczy że reszta ma tak zrobić , jest demokracją i każdy niech wybiera wedle własnego sumienia / uznania , a Pani czy chce czy nie chce wypadało by to zaakceptować i nie negować , i pisze to jako osoba niezdecydowana na kogo oddać swój jeden jedyny głos ,udanej niedzieli !

Dajcie jakąś relacje online z tego spotkania mamy XXI wiek. Nie każdy też może być. Najlepiej na zywo na YouTube.

Cała nasza ekipa jest za Tobą a jest nas sporo

Mamy taki wybór że wybieramy Maćka

Debata doprowadzi tylko do wyciągania brudów bo przecież o to chodzi obecnemu. Pan Maciek ma klasę i wielu z nas przekonało się osobiście co tu gadać napewno nie należy do mściwyh osób a to jest podstawa we współpracy i zarządzaniu ludźmi

Jakbym mógł to bym nie pisał o relacje w internecie.

Debata zawsze ma sens. Zawsze można pokazać ze ma się klasę. No chyba ze kandydat boi się porażki lub klasy nie ma..

Skoro gora nie chce do Mahometa to może mahomet przyjdzie do góry?moze pan Latarowski wybierze się na spotkanie wyborcze pana Maćka i tam podyskutuje o przyszłości miasta

Brawo,brawo,brawo. To się nazywa kampania z klasą Panie latarowski

Ja bardzo chciałabym aby panowie stanęli twarzą w twarz i odpowiedzieli na pytania.Tak to jest oczernianie się poza plecami. Jeden co siedział cicho przez 2 kadencję ,bo co drugi go zastraszał. Drugi kręcił wlasne lody,a ten bał się. Kase dobrze brać. Trzeba jeszcze coś robić. Trzeba też umieć nasze miasto reprezentować. Tyle młodych ludzi popiera pana B. ,ale w rozmowie nimi każdy liczy czy na coś.

Co z bezpieczeństwem mieszkańców na ulicy w parkach.Jak zamierza Pan walczyć z.pojanstwem w Grajewie.Co z tego ,że będziemy mieć więcej skwerów zielonych jak większość opanowała jest przez degustatorów,nawet wiaty w parku Solidarności służą młodzieży do spozywani alkoholu.Jak dzieci tam mogą się bawić.O takie bezpieczeństwo nam

Czy zamierza Pan coś zrobić dla bezpieczeństwa w parkach,osiedlach.powolac straż miejska,bo policja nie nadąża przy takich brakach funkcjonariuszy?

I znowu Halinka tekst napisała....

Jeśli wygra Bednarko władze przejmie PIS, żeby było jasne że obecnej wladzy w Polsce -władzy grajewskiej nie bedzie po drodze że stratą dla mieszkańców Grajewa

To że Ty wybrałaś już swego burmistrza nie znaczy że masz narzucać swoje zdanie innym , należało by szanować wybór innych tego wymaga kultura

Do Karol. Ta radna ma być Przewodniczącą rady miejskiej

Niech odpowiedzą za co popierają Maćka bo co swojski chłop


Są pomówienia że Pan Maciek dowoził ludzi na głosowanie. A co robił pan obecny Burmistrz on nie dowoził osobiście ale robili to za niego inni startujący z jego komitetu.

Ja uważam że Pan Latarowski jest świetnym gospodarzem poprzednicy Pana Burmistrza nie robili nic a teraz bloki stoją sąd stoi kanalizację drogi są robione mamy przepiękny Park Solidarności mamy place zabaw dla dzieci Jednostkę Wojskową Muzeum Mleka Basen ja niewiem że ludzie tego nie widzą niech Pan Latarowski pokączy co zaczął który do tych czas Burmistrz aż tyle zrobił ...

Do M.R zrobił pobudował a gdzie ludzie mają pracować? Na tych chodnikach i drogach mam rozumieć ...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.