Kultura i rozrywka

Wystawa prac Karola

Karol Rozwadowski
Dane osobowe:
Wiek: 27 lat
Miejsce zamieszkania : Grajewo
Data urodzenia: 24.10.1984 r
Wykształcenie: średnie
Praktyczne umiejętności: zdolności manualne, plastyczne, muzyczne;
Aktywność twórcza: od dziecka

Osiągnięcia:
- IV miejsce w eliminacjach wojewódzkich w grupie uczniów niepełnosprawnych "Wiatr, wypadek, ogień woda - strażak zawsze rękę poda" - konkurs organizowany przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku;
- wraz z zespołem WTZ - "Tacy Sami” wielokrotnie zajmował I miejsce w Międzywarsztatowym Przeglądzie piosenki w Sejnach organizowanym przez Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych;
- II miejsce w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników WTZ pt. "Marzenia o Europie”
Zainteresowania: plastyka, muzyka,
Plany na przyszłość: dalszy rozwój  własnej twórczości


Karol Rozwadowski ur. się 24.10.1984 r i mieszka w Grajewie. Ukończył Zaoczne  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grajewie. Podopieczny od dziecka  bardzo  lubił śpiewać i malować, a zainteresowanie artystyczne zaczął  rozwijać już w Szkole Podstawowej nr 1, do której uczęszczał. Od stycznia 2006 roku jest podopiecznym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie , gdzie korzysta z rehabilitacji społeczno - zawodowej. Udział podopiecznego w zajęciach terapeutycznych  przyczynił się  do powrotu do wcześniejszych zainteresowań, pasji oraz poświęcenie większej ilości czasu uprawianej twórczości. Pomimo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,  pod okiem instruktorów terapii zajęciowej, uprawia różne rodzaje twórczości artystycznej: sztuki plastyczne, śpiew, zajęcia  teatralne w pracowniach: plastyczno- ceramicznej, muzykoterapeutycznej i introligatorskiej:. Twórczość artystyczna podopiecznego sprzyja rozwojowi u niego potrzeby wewnętrznej ekspresji (rozładowaniu napięcia, stresu, wyrażaniu swoich uczuć, przeżyć i emocji, poprawie samopoczucia) i samorealizacji  oraz zaspokaja potrzebę kontaktu z  ludźmi o podobnej sytuacji życiowej.

Podczas pracy twórczej podopieczny korzysta z takich pobudek jak własnej wyobraźni, zapamiętanych motywów natury żywej i martwej, fotografii i ilustracji oraz reprodukcji dzieł sztuki. Osiągnięcia twórcze podopiecznego wpłynęły na zmianę stosunku do siebie: wzrosła akceptacja siebie- własnych ograniczeń , nastąpiło zmniejszenie poczucia odrębności, zrozumienie własnych potrzeb i uczuć, odzyskanie do siebie szacunku i zaufania. 

Karol jest jedną z najbardziej utalentowanych osób niepełnosprawnych w lokalnym środowisku.wtorek, 16 sierpnia 2022

Kino wakacyjnym z GCK za 8 zł

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.