niedziela, 17 października 2021

Wiadomości

Wyniki wyborów w Rajgrodzie

Wyniki wyborów w Rajgrodzie

19.12.2010 r. odbyła się II tura głosowania na burmistrza Rajgrodu  (podobnie jak na wójta w dwóch innych podlaskich gminach: Jasionówka pow.Mońki i Wiżajny pow.Suwałki)

Wyniki głosowania:

- Karpiński Czesław -  1.031 głosów 62,3 %
- Rydzewski Stanisław - 624 głosów 37,7 %

Frekwencja -37,50%

Karpiński Czesław - w czasie kadencji 2006-2010 szczególną uwagę zwróciłem na pozyskiwanie jak największej ilości pieniędzy z zewnątrz na tak oczekiwane inwestycje w mieście i gminie. Udało się! W tym okresie uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 8 mln złotych, a są to inwestycje o łącznej wartości około 12 mln zł, które przedstawiam poniżej:

1. Przebudowa wspólnie z Zarządem Powiatu Grajewskiego 8 dróg: na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do granicy powiatu, Wólka Mała – Kosówka, Wojdy – Rybczyzna, Kozłówka – Ciszewo, Pieńczykówek – Sołki, ul. Plancik w Rajgrodzie, ul. Żabia, cz. ul. Ostejki na łączną kwotę inwestycji 485 774,42 zł,
2. Remonty 4 dróg gminnych w Pieńczykowie, Rydzewie, Kosówce, Rajgrodzie – Kolonia Podliszewo na łączną kwotę 284 651,35 zł,
3. Remont 2 mostów i dróg dojazdowych w Ciszewie i Woźnejwsi na kwotę 703 465,76 zł,
4. Budowa wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 7 750 449,07 zł (Bełda – Pieńczykowo – Pieńczykówek – 16 470 m, Wojdy – Rajgród Kol. Prawa - Orzechówka – 31 552 m, sieć wodociągowa w Rajgrodzie – 4 705 m, sieć kanalizacyjna w Rajgrodzie - 4 878 m),
5. Zakup 2 samochodów strażackich oraz doposażenie jednostek OSP w sprzęt na kwotę 178 227,98 zł,
6. Remont przedszkola w Rajgrodzie i kapliczki w Czarnej Wsi na kwotę 448 751,39 zł,
7. Budowa ciągu pieszo – jezdnego i renowacja parku w Rajgrodzie – 798 291,58 zł,
8. Zakup samochodu z urządzeniem hakowym do obsługi kontenerów – 267 000,00 zł,
9. Adaptacja części budynku OSP w Rajgrodzie na świetlicę – 430 076,49 zł,
10.  Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Rajgrodzie – 538 805,46 zł,

     W najbliższej kadencji należałoby przystąpić do następujących inwestycji (na większość jest przygotowana dokumentacja, lub są złożone wnioski):

1. Remont dróg gminnych w Ciszewie, Woźnejwsi, Bełdzie, Rybczyźnie na szacowaną kwotę 497 595,92 zł, a także przebudowę ul. Zabielskiego, Jaćwieskiej, Stanki, Wawra w Rajgrodzie oraz przebudowę dróg z programu PO RYBY na łączną kwotę 3 164 098,74 zł,
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie – 994 117,05 zł,
3. Adaptacja części budynku OSP w Woźnejwsi na świetlicę – 187 063,00 zł oraz remont świetlic w Rydzewie, w Mieczach, wygospodarowanie pomieszczenia na świetlicę w Biebrzy – 88 560,00 zł,
4. Budowa pomostu u podnóża Góry Zamkowej – 450 000,00 zł,
5. Zagospodarowanie boiska trawiastego w Turczynie oraz w Biebrzy – 7 000,00 zł,
6. Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego – 446 600,00 zł (dofinansow. – 85%),
7. Budowa targowiska w Rajgrodzie oraz inne inwestycje z  LGD – 420 060,00 zł,
8. Modernizacja wspólnie ze Starostwem dróg powiatowych Biebrza – Pieńczykówek, Ciszewo – Kuligi oraz drogi gminnej Biebrza – Łamane Grądy,
9. Inne inwestycje w miarę potrzeb i możliwości budżetu gminy.
foto - Odebranie certyfikatu ISO 9001 dla Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

niedziela, 17 października 2021

Wyprzedzał ciężarówką na skrzyżowaniu

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.