Wiadomości

  • 16 komentarzy
  • 9201 wyświetleń

Wygaśnięcie mandatu radnego

Komisarz Wyborczy w Łomży stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Grajewo – Jana Nitkowskiego (wybranego z listy PSL), z powodu utraty biernego prawa wyborczego.

W dniu 28 listopada 2017 r. do Komisarza Wyborczego w Łomży wpłynęło prawomocne orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 10 października 2017 r. stwierdzające, że Jan Nitkowski, w związku z kandydowaniem na radnego Rady Gminy Grajewo, w dniu 14 października 2010 r. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Wyrok zapadł 7 lat później.

Sąd orzekł wobec lustrowanego, na podstawie art. 21a ust 2a ustawy lustracyjnej, utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z przepisów ustawy – na okres 3 lat, zaś na podstawie art. 21a ust. 2b wymienionej ustawy orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 w/w ustawy – na okres 3  lat. – informuje prok. Andrzej Ostapa,  Naczelnik Oddziałowego  Biura Lustracyjnego w Białymstoku.

Zgodnie z zapisami Kodeksu wyborczego na postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu, zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Łomży.

 
/e/
 

sobota, 1 kwietnia 2023

Życzenia wielkanocne 2023

Komentarze (16)

po 7 latach hehe " wolne sądy" hehe parodia

oby w końcu zrobili ten porządek z sądami to nie bedzie idiotyzmu po 7 latach.

To co, oficer prowadzący nie uświadomił go?

zwróci pieniądze ?

/był kapusiem ?/

kto następny ? : ))

Boże jaki działacz?
i to nie tylko PSL, ale przede wszystkim PIS.
Bo jakkolwiek był podobno członkiem PSL, to w każdych wyborach nie wiedzieć za czyim pozwoleniem działał jednocześnie w kampanii PIS (przynajmniej tak się przechwalał). Jeśli niewinny i nie był kapusiem - powinien sie odwołać... Zobaczymy. Pozyjemy Doczekamy.../

Boże jaki działacz?
i to nie tylko PSL, ale przede wszystkim PIS.
Bo jakkolwiek był podobno członkiem PSL, to w każdych wyborach nie wiedzieć za czyim pozwoleniem działał jednocześnie w kampanii PIS (przynajmniej tak się przechwalał). Jeśli niewinny i nie był kapusiem - powinien sie odwołać... Zobaczymy. Pozyjemy Doczekamy... A może dla większej kompromitacji (jak wałęsa) się odwoła?

PiS zamiast uczciwie wygrać wybory to chce w taki sposób wyeliminować przeciwników

Teraz wziąć się za nasze władze które to ukryły bo każdy z was to wiedział , panie wójcie przydupas się skończył haha w końcu się robi porządek !!! Kolesiostwo won !!!

Powinien zwrócić jeszcze pieniądze i przeprosić publicznie swoich wyborców , że nie powiedział im , ze donosił na nich wcześniej .

Widać jaka klika rządziła Polską i te niezawisłe sądy

Cz p. Premier nowy nie współpracował i czy w oświadczeniu to zawarła?

nasz własny tw bolek

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.