Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 9270 wyświetleń

Wyciek gazu na os. Południe

Wyciek gazu na os. Południe

Ok. godz. 21.00 w jednym z budynków wielorodzinnych w Grajewie miała miejsce interwencja Straży Pożarnej z powodu wycieku gazu. Akcję zakończono powodzeniem, nikomu nic się nie stało.

Dyżurny KP PSP otrzymał zgłoszenie, że w bloku nr 46 na os. Południe wyczuwalny jest gaz. Strażacy udali się na miejsce zdarzenia i zlokalizowali wyciek na trzeciej kondygnacji. Ewakuowano mieszkańca, został zakręcony zawór butli gazowej, lokal przewietrzono.

W momencie przybycia ratowników miernik wielogazowy wskazywał dość wysokie stężenie substancji. W kuchence gazowej był najprawdopodobniej odkręcony kurek oraz zawór w butli, więc gaz cały czas dopływał do kuchenki.

Na szczęście obyło się bez większych strat i co najważniejsze rannych.
*****
Bezpieczeństwo Użytkowania Urządzeń na Gaz Propan Butan


Gaz płynny jest nowoczesnym, wygodnym i bardzo wartościowym paliwem. Pod względem kalorycznym znacznie przewyższa nie tylko węgiel, ale także gaz ziemny. Wyjątkowo korzystną cechą gazu płynnego jest to, że nie jest on trujący i nie pozostawia szkodliwych resztek oraz widocznych śladów spalania. Dzięki swym właściwościom gaz płynny zyskał wysoką ocenę użytkowników. Stosowany jest on dziś w całym świecie dla różnorodnych celów, głównie w gospodarstwie domowym i turystyce.
Gaz płynny przy ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze pokojowej, przyjmuje postać gazu (pary). W butli gaz zmagazynowany jest pod ciśnieniem kilku atmosfer. Ciśnienie gazu w butli zależne jest od temperatury otoczenia; im wyższa temperatura, tym wyższe ciśnienie.

Butla wytrzymuje wprawdzie ciśnienie kilkunastu atmosfer, niemniej przechowywanie jej w pomieszczeniu o temperaturze przekraczającej 35°C spowodować może wzrost ciśnienia w butli powyżej dopuszczalnej normy i w następstwie może doprowadzić do rozerwania butli i wybuchu gazu. Gaz propan - butan jest cięższy od powietrza i w razie wypływu z nieszczelnej instalacji gromadzi się przy podłodze, może spływać do miejsc niżej położonych (np. piwnic). Zmieszany z powietrzem w stosunku objętościowym 1,5 do 10% tworzy mieszaninę silnie wybuchową.

Dla uniknięcia więc jakichkolwiek niepożądanych skutków, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie prosi o przestrzeganie poniższych wskazówek.

l. Transport ładunków gazowych (butli z gazem):
1. Przed przystąpieniem do transportu butli należy sprawdzić czy zawór jest dokręcony i czy posiada uszczelkę gumową przy wylocie zaworu.
Następnie należy umocować nakrętkę na wylocie zaworu, a na butlę pozbawioną kołnierza nakręcić kołpak ochronny.
2. Butlę należy przewozić lub przenosić w pozycji pionowej.
3. Przy transporcie butla winna być zabezpieczona przed upadkiem.
4. Butli nie wolno rzucać, przewracać, toczyć, uderzać itp.
5. Butli nie wolno przewozić razem z innymi materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi itp.

 II  Przechowywanie butli gazowych:
1. Butli nie wolno przechowywać w warunkach wpływających ujemnie na ich wytrzymałość, np. w otoczeniu, w którym zachodzi możliwość działania substancji korodujących.
2. Butli nie wolno przechowywać w pobliżu powierzchni promieniujących ciepło w odległości mniejszej niż 1,5 m.
3. Butli nie wolno umieszczać w sąsiedztwie liczników elektrycznych, gniazd wtykowych i urządzeń powodujących iskrzenie.
4. Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się butla nie może przekraczać 35°C.
5. Butli nie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których:
- poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu;
- znajdują się inne materiały łatwopalne;
- nie ma zainstalowanych aparatów gazowych.
6. W budynku mieszkalnym, mającym instalację zasilaną z sieci gazowej, stosowanie instalacji gazu płynnego z butli jest zabronione.
7. W mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym można przechowywać nie więcej niż dwie butle przyłączone do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg.
8. Butle należy ustawiać w pozycji pionowej - zabezpieczając przed przewróceniem, uderzeniem, dostępem osób niepowołanych, dzieci itp.
9. Butli nie należy ustawiać w miejscach nasłonecznionych.

III. Wymiana butli gazowej.
Wymiana butli gazowej wymaga wykonania następujących czynności:
1. Należy zakręcić zawór na butli pustej (w prawo).
2. Odkręcić reduktor od butli. Nakrętka reduktora posiada "lewy" gwint, odkręca się w prawo.
3. Butlę pustą odstawić w bezpieczne miejsce. Zakręcić zaślepkę i kołpak (w butlach bez kołnierza ochronnego).
4. Z butli pełnej zdjąć kołpak zakrywający zawór (w butlach bez kołnierza ochronnego).
5. Sprawdzić czy zawór butlowy jest zakręcony. Odkręcić zaślepkę z tworzywa na zaworze (lewy gwint).
6. Sprawdzić stan uszczelki gumowej, w razie potrzeby wymienić.
7. Butlę ustawić w miejscu przeznaczenia.
8. Zakręcić reduktor. Nakrętka reduktora dokręca się w "lewo".
9. Sprawdzić czy zawory odbiornika gazu (np. kuchni gazowej) są zamknięte.
10. Odkręcić zawór na butli (w lewo). Sprawdzić szczelność całej instalacji pokrywając zawór butli, reduktor, złącza wodą z roztworem mydła. Powiększające się pęcherzyki piany mydlanej wskazują, że połączenie jest nieszczelne.
Dokręcenie może być dokonywane tylko przy zamkniętym zaworze butlowym. W razie braku możliwości uzyskania szczelności wezwać uprawnionego instalatora gazu płynnego.
Szczelności butli gazowej i instalacji w żadnym wypadku nie wolno badać otwartym ogniem (np. przy użyciu zapałki lub zapalniczki)! Najbezpieczniej dla nas będzie, jeżeli wymiany butli gazowej dokona osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.

IV. Uwagi końcowe.
Przy ulatnianiu się gazu należy:
1. Zakręcić zawór główny butli.
2. Wyłączyć lub wygasić wszelkie źródła otwartego ognia, a także źródła  światła.
3. Nie włączać żadnych odbiorników elektrycznych (lodówka, pralka itp.).
4. Otworzyć drzwi i okna.
5. Odłączyć butlę i wynieść w bezpieczne miejsce.
6. Zawiadomić dostawcę gazu lub uprawnionego instalatora.
Nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w instalacji wykonanej przez uprawnionego instalatora. Przestrzeganie podanych wskazówek zapewni bezpieczne korzystanie z gazu płynnego!

Opracował: st. kpt. inż. Dariusz Wierzbicki
Samodzielne Stanowisko do spraw Kontrolno Rozpoznawczych KP PSP w GrajewieKomentarze (2)

a do mnie jak przywożą gaz w butli to po podłączeniu pan zawsze podpala zapalniczkę i płomieniem sprawdza czy niema przecieku gazu,więc nie rozumiem nie wykwalifikowane osoby wożą butle z gazem i potem podłańczają ludziom w domu!!!! i zamawiałam gaz w grajewie od trzech różnych firm i za każdym razem tak samo sprawdzano szczelność

Polacy jak zwykle maja problem z przestrzeganiem norm, przepisow. Dlaczego ci prosci Brytyjczycy ktorzy ledwo koncza szkoly przestrzegaja przepisow? Polacy co z wami jest nie tak?

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.