Wiadomości

Wybory ławników

INFORMACJA
BURMISTRZA  MIASTA   GRAJEWO

OPINIOWANIE KANDYDATÓW  NA  ŁAWNIKÓW
Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miasta Grajewo powoła  Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Grajewie i Łomży, który przedstawi na Sesji na której będą przeprowadzone wybory swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.


WYBORY  ŁAWNIKÓW
Ławników do w/w sądów powszechnych wybiera Rada Miasta Grajewo- w głosowaniu tajnym. Wybory ławników na kadencję 2008-2011 odbędą się najpóźniej w październiku 2007r. na Sesji Rady Miasta Grajewo. Termin sesji  zostanie podany do publicznej wiadomości po podjęciu postanowienia przez  Przewodniczącego Rady Miasta o jej zwołaniu.

UM Grajewo

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.