Kultura i rozrywka

Wojewodzin: zagraniczne staże

  Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków  PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

    Celem projektu jest:
- podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności praktycznych; 
- podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji Zespołu Szkół w Wojewodzinie.

   Projektem objęci zostali uczniowie Technikum kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizacja projektu rozłożona jest na dwa kolejne lata szkolne:
- w maju 2017 r. na praktyki zawodowe do renomowanych obiektów hotelowych i gastronomicznych w Wilnie wyjadą uczniowie obecnej klasy trzeciej;
- w maju 2018 r. na takie same staże wyjadą uczniowie obecnej klasy drugiej. 

   Korzyści jakie odniosą uczniowie realizujący zagraniczne staże to m.in.:

- każdy uczestnik otrzyma oficjalny dokument Europass Mobility, wystawiony zgodnie z międzynarodowymi wymogami – w formie dwujęzycznej (polski i angielski). Europass Mobility potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego, stanowić będzie doskonały dowód zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Dwujęzyczna forma dokumentu pozwoli stażystom w skutecznym poszukiwaniu pracy nie tylko na rynku lokalnym (podlaskim) ale również i poza granicami Polski. Dokument ten umożliwi każdemu uczniowi, jako obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych;
- rozwinięcie umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w kontaktach z gośćmi hotelowymi;
- zdobycie certyfikatu potwierdzającego odbycie stażu wystawionego przez zakład pracy;
- zdobycie wiedzy o walorach turystycznych Litwy i regionu;
- zapewnienie zakwaterowania, kosztów podróży.

Dofinansowanie projektu z UE: 301 456,12 zł


   Podejmujemy już działania, aby podobnym projektem objąć uczniów obecnych klas pierwszych i tych, którzy przyjdą do naszej szkoły w r. szk. 2017/18, ale wtedy miejscami odbywania praktyk zawodowych będą obiekty hotelowe i gastronomiczne we Włoszech lub Hiszpanii – trwają już wstępne rozmowy.   -  Zdzisława Choynowska  dyrektor Zespołu Szkół w Wojewodzinie

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.