niedziela, 26 maja 2024

Wiadomości

Wieści ze Straży Pożarnej

Szkolenie naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych


    W dniach 17 i 24 kwietnia 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyło się szkolenie naczelników OSP. Zajęcia obejmowały 18 godzin dydaktycznych i zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi „Zasadami Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych”.
    Głównym celem szkolenia było przygotowanie dowódców OSP do pełnienia funkcji naczelnika OSP z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną właściwej jednostki.
  

 Plan nauczania obejmował następujące zagadnienia:
Zakres odpowiedzialności i obowiązków naczelnika OSP.
Jednostki Operacyjno – Techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych.
Współdziałanie OSP z organami administracji publicznej i jednostkami PSP.
Odpowiedzialność za utrzymanie gotowości operacyjnej OSP.
Aspekt finansowy utrzymania gotowości bojowej jednostki OSP w KSRG.
Bezpieczeństwo i higiena pracy / służby oraz postepowanie na wypadek zagrożeń.
Bezpieczeństwo i higiena pracy / służby podczas działań ratowniczych i ćwiczeń pożarniczych.
Wybrane zagadnienia operacyjne.
Plan rozwoju sieci grup specjalistycznych – podstawowy poziom działań ratowniczych.
Ceremoniał pożarniczy.
Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo – pożarniczych OSP i MDP.
Szkolenie zakończone egzaminem ukończyło 11 druhów z 5 jednostek OSP, którzy otrzymali uprawnienia do zajmowania funkcji naczelnika OSP.


Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
kpt. Arkadiusz Lichota  

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.