wtorek, 28 marca 2023

Wiadomości

Wieści z ZS w Wojewodzinie

 

Rekrutacja do II części projektu zakończona!

   W Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie trwa realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków  PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

  Właśnie zakończyła się rekrutacja do drugiej części – ustalenie listy uczniów, którzy wyjada na staże w maju 2018 r.

         Celem projektu jest:

-podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności praktycznych,

-podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji Zespołu Szkół w Wojewodzinie. Projektem są objęci uczniowie Technikum kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizacja projektu rozłożona jest na dwa kolejne lata szkolne; w maju ubiegłego roku staże odbywała pierwsza, 20- osobowa grupa uczniów.

W maju 2018 r. na takie staże wyjadą wyłonieni podczas rekrutacji, uczniowie obecnej klasy trzeciej Technikum.

          Korzyści jakie odniosą uczniowie realizujący zagraniczne staże to:

-każdy uczestnik otrzyma oficjalny dokument Europass Mobility, wystawiony zgodnie z międzynarodowymi wymogami – w formie dwujęzycznej (polski i angielski). Europass Mobility potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego, stanowiący doskonały dowód zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Dwujęzyczna forma dokumentu pozwoli stażystom w skutecznym poszukiwaniu pracy nie tylko na rynku lokalnym (podlaskim) ale również i poza granicami Polski. Dokument ten umożliwi każdemu uczniowi, jako obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

- rozwinięcie umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w kontaktach z gośćmi hotelowymi,

- zdobycie certyfikatu potwierdzającego odbycie stażu wystawionego przez zakład pracy,

- zdobycie wiedzy o walorach turystycznych Litwy i regionu,

- zapewnienie zakwaterowania, kosztów podróży.

Dofinansowanie projektu z UE: 301 456,12 zł

 

             Zdzisława Choynowska – dyrektor Zespołu Szkół w Wojewodzinie

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.