sobota, 2 lipca 2022

Szczuczyn

Wieści z UM

W dniu 22 sierpnia 2016 r. Burmistrz Szczuczyna, Artur Kuczyński gościł delegację przedstawicieli miasta Kowel na Ukrainie, które wyraziło chęć udziału we wspólnym projekcie mającym na celu pozyskanie dotacji UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy. Zakres wsparcia przewidziany w Programie na lata 2014 - 2020 obejmuje następujące 4 cele tematyczne:

  • Promocję kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;

  • Poprawę dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych;

  • Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony;

  • Promocję zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem, mobilnością i migracjami.

Burmistrz wraz z przedstawicielami władz Kowla opracował porozumienie o współpracy, w wyniku którego Gmina Szczuczyn ubiegała się będzie o środki UE na budowę Stadionu Miejskiego oraz zbiornika wodnego na rzece Wissie. Podczas rozmowy i analizy projektów okazało się, iż zarówno Szczuczyn jak i Kowel mają podobne problemy, jakimi są m.in. brak odpowiedniej infrastruktury sportowej oraz chęć realizacji zadania z możliwością uzyskania 90 % dofinansowania ze środków unijnych. Delegacja Ukraińska mimo deszczowej pogody zwiedziła nasze miasto, w tym stadion, Centrum Kultury - Bibliotekę, tereny inwestycyjne, kompleks klasztorny. Pojawiła się też obustronna deklaracja współpracy na wielu płaszczyznach. Nabór wniosków w ramach ww. Programu rusza już w październiku, zatem trzymajmy kciuki za powodzenie realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

czwartek, 30 czerwca 2022

Absolutorium dla Burmistrza

wtorek, 28 czerwca 2022

XLIV Konkurs Piosenki

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.