sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

Wieści z Radziłowa

W dniu 29 listopada 2016 r.  zakończono przebudowę ulic Sportowej i Szkolnej w Radziłowie, natomiast w dniu 02 grudnia 2016 r. dokonano ostatecznego odbioru przeprowadzonych robót budowlanych.

Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z prowadzonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, tzw. Schetynówek, przewidzianego do realizacji w roku 2016.

Całkowita wartość zadania: 561.777,31 zł brutto,  w tym dofinansowanie otrzymane z PRGiPID w wysokości 280.102,68 zł.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji udrożniono i upłynniono ruch drogowy w ciągu ulic Sportowej i Szkolnej. Powstały nowe, utwardzone zatoki autobusowe oraz parkingi mogące pomieścić łącznie 56 samochodów, co pozwoli na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno na co dzień, jak też podczas organizowanych imprez plenerowych. Zwiększono trwałość nawierzchni poprzez budowę odpowiedniej konstrukcji drogi, która została przystosowana do przenoszonych obciążeń.

W sierpniu 2016 r. wykonano niezbędną przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a następnie przebudowę sieci energetycznej. Wykonanie tych prac pozwoliło na uniknięcie niszczenia nowej nawierzchni w późniejszym czasie.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.