niedziela, 26 czerwca 2022

Wiadomości

Wieści z Radziłowa

W dniu 05 września 2016 r. w Białymstoku Wójt Gminy Radziłów podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie Przebudowy drogi do pól i łąk w msc. Rydzewo Szlacheckie w km 0,000 km – 0,590 km. Ostateczna wysokość dofinansowania to 38.800 zł. Wkład Gminy Radziłów w realizację zadania wyniósł 38.813 zł. Łączna wartość zadania to 77.613 zł.

Ze względu na ukończenie zadania przed czasem przewidzianym w umowie, ukończona droga czeka na ostateczny odbiór ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

W dniu 22 lipca 2016 r. w Białymstoku Gmina Radziłów podpisała umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego określającą przedmiot realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Beneficjent (Gmina Radziłów) zobowiązał się do realizacji operacji „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel, którym jest poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cel zostanie osiągnięty poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych.

Przewidywanym rezultatem (efektem) realizacji zadania będzie budowa (rozbudowa) dróg gminnych o łącznej długości 2,740 km oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 1,576 km, gdzie wskaźnik realizacji celu jest tożsamy z długością przebudowywanych dróg w następujących miejscowościach w województwie podlaskim, powiecie grajewskim, gminie Radziłów: Rydzewo Szlacheckie, Czachy, Łoje-Awissa, Kownatki, Brodowo.

niedziela, 26 czerwca 2022

Piknik w Radziłowie (26.06)

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.