wtorek, 27 lutego 2024

Wiadomości

Wieści z Gminy

Spotkania i zajęcia dla osób powyżej 60 lat będą realizowane na terenie gminy Grajewo w najbliższych miesiącach.

W miniony czwartek (14 lipca 2016 r.) Stanisław Szleter, wójt Gminy Grajewo dokonał otwarcia Aktywnego Klubu Seniora. W spotkaniu wzięły udział osoby z terenu powiatu grajewskiego, które ukończyły 60 lat . Projekt pn. "Wspieramy seniorów" realizowany jest przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury i Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych. Ma on na celu aktywizację społeczną osób starszych oraz propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Na seniorów czekają bezpłatne zajęcia: koło ogrodnika, wieczorki poetyckie, zajęcia z kabaretu, rękodzielnictwo, projekcje filmowe czy pogadanki o zdrowej żywności. 
 

 

Aktywny Klub Seniora – miejscem spotkań, integracji seniorów, a także miejsce realizacji poniższych zajęć. W okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu klub czynny będzie w dniach i godzinach zaplanowanych w harmonogramie.

W dwóch niżej wymienionych formach zajęć udział wezmą wszyscy uczestnicy projektu.

• WIECZOREK POETYCKI POŁĄCZONY Z PROJEKCJAMI FILMOWYMI – Zajęcia odbywać się będą przez 6 miesięcy. Łącznie 72 godziny. Uczestnicy podczas spotkań będą przedstawić własną interpretację czytanych poezji. Każda z osób będzie mogła przynieść ulubioną książkę i razem z uczestnikami omówić wybrany fragment literatury. Po omówionej literaturze uczestnicy będą oglądać projekcję filmową. Po zakończeniu projekcji zostanie poświęcone 30 min na refleksje i wspólne dyskusję z wyświetlanego filmu.

• ZDROWA ŻYWNOŚĆ – w okresie lipiec-grudzień 2016r odbędzie 32h zajęć.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami zdrowego żywienia i dowiedzą się jakimi zasadami powinny kierować się osoby starsze przy doborze produktów w swoim jadłospisie, a także w jaki sposób dzięki odpowiedniej diecie zminimalizować ryzyka chorób. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz książkę.

Dodatkowo uczestnicy będą mogli dokonać wyboru jednej spośród trzech poniższych form zajęć. O udziale w danej selekcji decyduje kolejność zgłoszeń:

• KOŁO OGRODNIKA – zajęcia będą obejmowały nowoczesne technologie produkcji sadowniczej, warzywniczej oraz roślin ozdobnych, a także projektowanie i urządzanie terenów zieleni. Zajęcia będą prowadzone przez 4 miesiące. Łącznie 64 godziny/grupę. W danej sekcji może uczestniczyć max.25 osób. Do realizacji koła ogrodniczego zostaną zakupione wszystkie niezbędne materiały typu: doniczki, ziemia, sadzonki, łopatki, grabki.

• ZAJĘCIA Z KABARETU – warsztaty teatralno-kabaretowe składające się z elementów aktorstwa, występów scenicznych a także skeczy. Na zajęcia przybędzie lokalny kabaret, który zaprezentuje skecze oraz udzieli wskazówek. Zajęcia odbywać przez 5 miesięcy. Łącznie odbędzie się 84h warsztatów. Do zajęć zostanie zakwalifikowanie max. 25 osób. W ramach projekty zostanie zakupiony sprzęt/stroje niezbędne do realizacji działania. Na zakończenie projektu Uczestnicy przygotują krótki skecz na który zaproszą najbliższe osoby (rodzina, przyjaciele).

• RĘKODZIELNICTWO - W sekcji może uczestniczyć max.25 osób. Zajęcia będą trwać przez 5 miesięcy. Łączenie 40 godzin. Działanie ma za zadanie rozwijanie umiejętności manualnych połączone z nauką techniki rękodzielniczych. Każdy uczestnik projektu zakwalifikowany do danej selekcji otrzyma wszystkie niezbędne narzędzia i materiały do realizacji zajęć.

poniedziałek, 26 lutego 2024

Opel wbił się bagażnikiem w drzewo

poniedziałek, 26 lutego 2024

Mlekpol na Techmilk 2024

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.