sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Wieści z Białaszewa

Asfalt i chodniki w Białaszewie

Trwa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo, ulica Nowa, ulica Leśna, ulica Lipowa obręb skrzyżowania z drogą powiatową tych ulic na które Gmina Grajewo ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz odcinek drogi gminnej o długości 50mb, na działce nr 1553 w obrębie skrzyżowania z odcinkiem II ulicy Lipowej, który sfinansowany zostanie w całości ze środków własnych gminy. 

Roboty budowlane polegają na rozbiórce elementów dróg, usunięciu lokalnego zakrzaczenia, remontu istniejącego przepustu pod drogą i studzienki ściekowej, wykonaniu i wyrównaniu podbudowy kruszywem, ułożeniu warstw jezdnych z betonu asfaltowego, uzupełnieniu poboczy, wykonaniu chodników oraz nawierzchni zjazdów z kostki brukowej.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „UNIDROG” 

Wartość zadania wynosi 570.368,52 zł., natomiast kwota dofinansowania, o którą ubiega się Gmina Grajewo to 367.973,00 zł.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.