poniedziałek, 25 października 2021

Kraj

Ćwiczenia LAS 2010

Ćwiczenia LAS 2010

Warsztaty Ratownicze i Ćwiczenia LAS 2010

W dniach 28 – 30 września 2010 r. w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Knieja w Rajgrodzie odbyły się I Polsko – Norweskie Warsztaty Ratownicze, które zostały przygotowane i sfinansowane w ramach realizowanego przez Komendę Wojewódzką PSP  w Białymstoku i Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej w Starum (Norwegia) projektu pt.: „Najlepsze Praktyki. Transfer wiedzy pomiędzy polskimi i norweskimi służbami ratowniczymi”. Poza sympozjami ratowniczymi projekt przewiduje szkolenia dla 202 strażaków z województwa podlaskiego ( w tym 9 z KP PSP w Grajewie) na odpowiednio przygotowanym i wyposażonym poligonie w Norwegii.  Warsztaty zostały połączone               z ćwiczeniami Centralnego Odwodu Operacyjnego pod kryptonimem LAS 2010, które odbyły się w dniach 29 września – 1 października 2010 r. na terenie Nadleśnictwa Czarna Białostocka.

W pierwszym dniu Warsztatów 8 osobowa delegacja z Norwegii przybyła do  Komendy Powiatowej PSP w Grajewie, gdzie została zapoznana ze strukturą organizacyjną      i potencjałem ratowniczym naszej Komendy. Następnie ratownicy Norwescy wraz ze strażakami z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Grajewie zademonstrowali w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „Knieja” w Rajgrodzie,  norweskie metody ratownicze stosowane podczas wypadków drogowych. W trakcie drugiego dnia Warsztatów prowadzono również wykłady z zakresu działań w strefie zadymienia i taktyki działań ratowniczo – gaśniczych stosowanych w Norwegii i Polsce.   
           

W trzecim dniu uczestnicy  udali się do Czarnej Białostockiej w celu obserwacji ćwiczeń przeprowadzonych pod kryptonimem LAS 2010.
Ćwiczenia LAS 2010 miały na celu doskonalenie organizacji działań ratowniczych podczas pożaru wielkoobszarowego na terenach leśnych z wykorzystaniem pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego województw podlaskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. Łącznie w ćwiczeniach wraz ze służbami współdziałającymi tj. Policją i Służbą Leśną uczestniczyło 335 ratowników.
Ćwiczenia składały się z trzech epizodów:
1. Pożar w budynku produkcyjno – magazynowym, który znajduje się na obszarze leśnym. Pożar przenosi się na kompleks leśny. W obiekcie są uwięzione osoby.
2. Powstałe pożary w licznych miejscach kompleksu leśnego w okolicach Czarnej Białostockiej, zagrażają Katolickiemu Ośrodkowi Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA. Zachodzi potrzeba ewakuacji Ośrodka.
3. W wyniku przerzutów ognia pożar objął 4 ha młodnika sosnowego bezpośrednio zagrożona została baza magazynowa.
Zarówno w warsztatach jak i ćwiczeniach czynnie uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Grajewie.

Dowódca JRG st. kpt. Kazimierz Golubiewski.
 

środa, 28 grudnia 2016

Przekręt internetowy

poniedziałek, 26 września 2016

Rosną mury nienawiści

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.