Sport

Walne Zebranie "Warmii"

W dniu 7 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu Sportowego Warmia Grajewo.

Porządek obrad obejmował m.in. otwarcie, wybór przewodniczącego obrad, przyjęcie porządku Walnego Zebrania i regulaminu. Przewidziano też powołanie komisji wniosków i uchwał, przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za okres kadencji, wybór Zarządu Klubu (pozostał w niezmienionym składzie) jak również dyskusję o sprawach różnych, ważnych dla organizacji.

 

Przypomnijmy

8 listopada 2012 r. Walne Zebranie Wyborcze Członków Klubu dokonało wyboru Zarządu w składzie: Marek Senderacki (prezes), Krzysztof Piekarski (wiceprezes), Wojciech Nietupski (wiceprezes), Janusz Szumowski (sekretarz) oraz składu Komisji Rewizyjnej - Edward Masłowski (przewodniczący), Jarosław Turowski (członek) i Witold Rogowski (członek). Z końcem 2014 r. z funkcji prezesa i członka zarządu zrezygnował Marek Senderacki, powołany na wiceburmistrza Miasta Grajewo. Funkcję prezesa zarządu objął Krzysztof Piekarski, w skład zarządu wszedł Wojciech Dulgis. 7 listopada br. wygasła kadencja Zarządu KS Warmia.

Zarząd Warmii w swojej pracy skupia się przede wszystkim na wykonywaniu uchwał walnego zebrania i władz nadrzędnych, kierowaniu całokształtem działalności Klubu, ustalaniu i zatwierdzaniu planu przygotowań do rozgrywek, możliwościach zwiększenia działalności finansowej Klubu oraz organizowaniu imprez sportowych, meczów ligowych, sparingowych i pucharowych. Zarządowi udało się powołać do życia Akademię Piłkarską Warmii Grajewo, w której trenuje około 120 dzieci w wieku od 6 do 13 lat, wprowadzić możliwość przekazywania na rzecz Klubu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, pozyskać szereg środków i darowizn na zakup sprzętu, zorganizować mecz reprezentacji do lat 16. Polska – Białoruś, współtworzyć wraz z ZSM nr 1 w Grajewie klasę sportową o profilu piłki nożnej, czy też wyprowadzić Klub na prostą i spłacić zadłużenie wobec podmiotów zewnętrznych.  

Bilans finansowy za br. zostanie przedstawiony na wiosennym zebraniu. Nie mniej jednak finanse Klubu uzależnione są od wsparcia ze strony Miasta. Klub otrzymuje dotację w dwóch transzach w ciągu roku, na podstawie konkursu ogłaszanego przez Miasto. Władze Miasta poprzedniej kadencji ograniczyły wsparcie KS Warmii obniżając od 2013 r. kwotę przekazywaną w ramach dotacji o 25 tys. zł rocznie. Poziom finansowania Klubu przez Starostwo Powiatowe w Grajewie został utrzymany na dotychczasowym poziomie. Na dzień dzisiejszy Klub nie posiada zobowiązań finansowych wobec podmiotów zewnętrznych, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

e-Grajewo.pl

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.