środa, 29 czerwca 2022

Sport

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze K.S. "WARMIA" Grajewo

 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze K.S. "WARMIA" Grajewo odbyło się 08 czerwca 2022 roku  w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6A. 

 

 

porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.

2. Wybór Przewodniczącego obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad.

7. Wybór komisji Walnego Zebrania:

a) uchwał i wniosków (3 osoby),

b) skrutacyjnej (3 osoby).

8. Sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za okres 2019-2021.

9. Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej za okres 2019-2021.

10. Dyskusja.

11. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Klubu.

12. Wybór Zarządu Klubu

a) ustalenie liczby członków Zarządu,

b) ustalenie formy głosowania,

c) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu,

d) zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej,

d) osobiste potwierdzenie kandydowania oraz wystąpienia kandydatów,

e) dyskusja,

d) wybór członków Zarządu Klubu,

e) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

13. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków

14. Głosowanie nad uchwałami Walnego Zebrania

15. Dyskusja.

16. Zamknięcie zebrania.

 

 

Przypominamy Członkom Klubu o konieczności uregulowania składek członkowskich w wysokości 5 zł/miesięcznie lub 1 zł/miesięcznie (emeryci) w celu pełnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu tj. z możliwością uprawnienia do głosowania.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.