poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 14505 wyświetleń

W Koszarówce powstanie ZZO

W Koszarówce powstanie ZZO

W Koszarówce powstanie nowoczesny Zakład Zagospodarowania Odpadów


  Trwa Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, która jest realizowana w ramach projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem i koordynatorem projektu jest BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym.

   ZZO składać się będzie z zaprojektowanych oraz nowoprojektowanych obiektów i elementów technologicznych, m.in. kwatery składowania odpadów, budynku administracyjnego, budynku socjalnego, sortowni odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki, kompostowni,  parkingów, ogrodzenia zewnętrznego oraz magazynu na odpady problemowe i niebezpieczne.

  Nowo wybudowany obiekt powstaje na bazie zamkniętego składowiska odpadów w Koszarówce i będzie służył do prowadzenia nowoczesnej gospodarki odpadami z obszaru miasta i gminy Grajewo oraz gmin należących do Związku Komunalnego Biebrza.

  Dzięki inwestycji  mieszkańcy naszego regionu osiągną wymierne korzyści w postaci zwiększenia się miejsc pracy,  ulegnie zmniejszeniu ilość  składowanych odpadów, nastąpi zwiększenie odzysku odpadów oraz poprawa stanu środowiska. 
Uruchomienie zakładu planowane jest na I połowę 2013 roku. Przywożone do Zakładu odpady będą podlegały ręcznej i mechanicznej segregacji. Odpady podlegające odzyskowi zostaną sprasowane i przekazane do dalszego recyklingu a powstały po procesie balast zostanie przekazany do składowania.

Dodatkowo zakres rzeczowy projektu obejmuje:
 budowę  3 stacji przeładunkowych w Dąbrowie Białostockiej, Mońkach i Augustowie, których zadaniem będzie poprawa efektywności transportu odpadów na obszarze projektu, umożliwiającej zmniejszenie kosztów transportu z obszarów odległych oraz zwiększenie stopnia zagęszczenia przewożonych odpadów,
 doposażeniu i modernizacji składowiska w Dąbrowie Białostockiej,
 doposażeniu Sortowni w Dolistowie Starym.

Więcej informacji na temat powyższej  inwestycji znajdą Państwo na stronie http://www.projekt.biom-recykling.pl/

poniedziałek, 25 października 2021

Kronika 997 - Ełk

Komentarze (5)

najwazniejsze to dobra waga

Tak waga to jest to :)

super bardzo mnie to cieszy ze w koncu jako to estetycznie bedzie wygladac i ludzie prace dostana

Zastanawiam się, dlaczego nie ma w projekcie biogazowni To w chwili obecnej standard w nowobudowanych składowiskach odpadów komunalnych.

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.