niedziela, 17 października 2021

Wiadomości

VII sesja Rady Powiatu

VII sesja Rady Powiatu

W dniu  23 maja 2011 r. (poniedziałek)  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Strażacka 6B w Grajewie odbyła się VII sesja Rady Powiatu. Sesja  miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2010 r. na terenie powiatu grajewskiego.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego za 2010 r. na terenie powiatu grajewskiego.
7. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg, stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do sezonu turystycznego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2011 r.,
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032,
c) w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,

d) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie,
e) w sprawie likwidacji Technikum Zaocznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie,
f) w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
  
       
Przewodniczący   Rady Powiatu Grajewskiego       
 
   Stanisław Kossakowski

sobota, 16 października 2021

Rewitalizacja Centrum Grajewa

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.