Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 10124 wyświetleń

VII sesja Rady Gminy

27 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się VII sesja Rady Gminy Grajewo. Wzięło w niej udział 15 radnych Rady Gminy Grajewo oraz sołtysi gminnych wsi.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 marca 2011 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje radnych.

6. Stan bezpieczeństwa w Gminie Grajewo w 2010 roku: zagrożenia, ich zwalczanie i zapobieganie na podstawie informacji przedstawionych przez:
a/ Prokuratora Rejonowego w Grajewie,
b/ Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
c/ Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”).

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”).

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Grajewo do projektu partnerskiego pod nazwą “Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”).

10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2010 rok.

11. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej w dniu 13 kwietnia b.r. przez Komisję Rewizyjną kontroli oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

fot. e-Grajewo.pl

Komentarze (4)

może nasi radni wreszcie pomyślą o ulicy szpitalnej a może jak zwykle najpierw musi dojść do tragedii ja z uwagi na swoje bezpieczeństwo omijam tą ulicę i jeżdżę ulicą koszarową

:) ale to wiesz Pan :) napisz to do "Swoich" radnych, bo my tu Panie wioskowe jesteśmy i do Waszych ulic- nic nie mamy.. Pozdrawiam :)

Wójcie, Radni, zatrudnijcie mnie i dajcie choć z 2tys. na rękę! Będę wdzięczna!

jo co racja to racja

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.