poniedziałek, 24 czerwca 2024

Wiadomości

VI sesja Rady Powiatu

Obrady VI sesji Rady Powiatu Grajewskiego,  odbędą się w dniu 24 kwietnia 2007 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie,
ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 r.:
a) wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej  z kontroli wykonania budżetu za 2006 r.,
c) przedstawienie opinii RIO,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.
7.   Interpelacje i zapytania radnych.
8.  Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2007 r.,
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 r.,
c) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Niećkowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
d) w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego
w Niećkowie,
e) w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Niećkowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
f) w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
g) w sprawie wyłączenia Technikum dla Dorosłych w Niećkowie z Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego
w Niećkowie,
h) w sprawie wyłączenia  Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
i) w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Niećkowie,
j) w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Niećkowie,
k) w sprawie ustalenia regulaminu podziału środków na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski

poniedziałek, 24 czerwca 2024

19-letni kierowca spowodował poważny wypadek

poniedziałek, 24 czerwca 2024

Wieści z KGW w Pieńczykowie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.