Wiadomości

V sesja Rady Powiatu

V sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbyła się w dniu  18 marca 2011 r. (piątek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Strażacka 6B w Grajewie. Sesja miała charakter  zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej za 2010 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2011 r.,
c) w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2011 r.,
d) w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. w powiecie grajewskim,
e) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie,
f) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Zaocznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie,
g) w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im.9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
i) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora ZDP w Grajewie.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

fot.e-Grajewo.pl

środa, 18 maja 2022

Wypadek za Mońkami

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.