czwartek, 2 lutego 2023

Starosta

Układ dróg ekspresowych

W odpowiedzi na pismo z 2 grudnia 2016 r., znak: WO.0002.1.2016, które wpłynęło do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 7 grudnia 2016 r., przy którym przekazano stanowisko Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk (S61) - Grajewo - Mońki - Knyszyn (S19) przedstawiam poniżej stanowisko GDDKiA.

Obecny układ dróg ekspresowych na Podlasiu został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r, zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 187, poz. 1446). Zgodnie z ww. rozporządzeniem droga ekspresowa S8, która wcześniej prowadziła z kierunku Warszawy, przez Białystok - dalej Augustów, aż do Budziska, została skrócona i obecnie kończy się na węźle Choroszcz („Białystok Zachód"). Dalszy odcinek Białystok - Augustów stał się drogą krajową nr 8 o standardzie GP.

Ww. rozporządzeniem została wprowadzona do sieci dróg ekspresowych i autostrad nowa droga ekspresowa S 61, w przebiegu: Ostrów Mazowiecka (S8) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko - granica państwa - (Kowno).

W rozporządzeniu określony został również aktualny przebieg drogi ekspresowej S19: granica państwa z Białorusią w Kuźnicy - Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - Lublin - Nisko - Rzeszów - Barwinek - granica państwa (Preszow). Tym samym na obszarze województwa podlaskiego status drogi S19 stracił odcinek Kuźnica - Sokółka - Czarna Białostocka - Wasilków (węzeł Święta Woda na obwodnicy), który także został określony jako droga klasy GP (Nr 19).

Podkreślenia wymaga fakt, iż na tym etapie prac nie można określić przebiegu drogi łączącej Via Baltica z Via Carpatia. Wybór drogi łączącej te dwa międzynarodowe szlaki zostanie poprzedzony konsultacjami społecznymi, celem zapewnienia uwzględnienia interesów jak najszerszej grupie zainteresowanych podmiotów.

wtorek, 11 maja 2021

Dzień Pielęgniarek

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.