Kultura i rozrywka

Tydzień Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej w Publicznym Gimnazjum nr 1
16-22.11.2009r.

 Żyjemy w globalnej wiosce, świat skurczył się, a nowe technologie pozwalają na komunikację z najdalszymi zakątkami naszego globu. Codziennie wykonujemy czynności, podejmujemy decyzje, które pośrednio wpływają na życie ludzi po drugiej stronie globu. Świat oddziałuje na nas na każdym kroku, a my na niego. Słowa Marcina Luthera Kinga są nadal aktualne - szczególnie w warunkach dzisiejszego nowoczesnego globalnego społeczeństwa - „Wszystko sprowadza się naprawdę do tego: całe życie jest ze sobą powiązane. Jesteśmy złapani w sieć zależności, z której nie można uciec, włożeni w jeden worek przeznaczenia. Cokolwiek dotyka kogoś bezpośrednio, wpływa na nas pośrednio. Zostaliśmy stworzeni do życia razem z powodu współzależnej konstrukcji rzeczywistości.”
 Do życia w tym nowoczesnym globalnym społeczeństwie powinna przygotować młodych ludzi szkoła. W realizacji tego celu pomaga edukacja globalna, która odkrywa i tłumaczy złożoność otaczającej nas rzeczywistości. Edukacja globalna to edukacja, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka. Dzięki Edukacji globalnej młodzi ludzie mogą zrozumieć zależności łączące ludzi na całym świecie, w szczególności zależności między globalną Północą a globalnym Południem, rozwija poczucie empatii, poznają praktyczne tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, zyskują umiejętności niezbędne do podejmowania wspólnych działań promujących wartości, które sami uznają za ważne.
 Od roku uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr1 biorą udział w projekcie Patrz i zmieniaj koordynowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Celem tego projektu jest wspieranie szkół przy wprowadzaniu edukacji globalnej oraz kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za kształt dzisiejszego świata i zachęcanie ich do  osobistego zaangażowania na rzecz jego zmiany.


 W dniach 16 - 22.11.2009r. miała miejsce coroczna międzynarodowa akcja tzw. Tydzień Edukacji Globalnej. Jego ideą jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania. Najważniejszym wyzwaniem Tygodnia Edukacji Globalnej jest uświadamianie mieszkańcom państw europejskich współzależności pomiędzy nami i mieszkańcami mniej rozwiniętych obszarów globu, pokazywanie problemów wspólnych całej ludzkości i kierowanie uwagi na poszukiwanie potencjalnych rozwiązań. Obchodom Tygodnia patronuje Europejskie Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ - Południe) przy Radzie Europy. Pod wspólną nazwą Tydzień Edukacji Globalnej kryje się szereg aktywności promujących, wdrażających, czy też dopiero inicjujących edukację globalną w poszczególnych państwach członkowskich Rady Europy.


 W związku z tym uczennice naszego gimnazjum: Olga, Żaneta i Julia pod opieką p.M Koprowicz przygotowały szereg akcji promujących edukację globalną w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej: stoisko informacyjne, plakaty, ulotki, gazetkę ścienną, własnoręcznie wykonane koszulki. Wspomagała je młodzież gimnazjum, zainteresowana promowaniem tej akcji. Dla przedstawicieli samorządów klasowych szkoły podstawowej klas IV- VI dziewczęta przygotowały i przeprowadziły czterogodzinne warsztaty o prawach dziecka, projekcje filmów dokumentalnych dla uczniów klas gimnazjalnych dotyczących łamania praw człowieka na Białorusi Lekcja białoruskiego oraz procesiu demokratyzacji życia publicznego w Afryce Żelazne damy w Liberii. Jako gościa specjalnego Olga, Żaneta i Julia zaprosiły siostrę misjonarkę, która przez 15 lat przebywała na misji w Brazylii. Jej relacja i zdjęcia z pobytu w Ameryce Południowej przybliżyły naszym uczniom życie codzienne ich rówieśników oraz problemy, którym muszą codziennie stawiać czoła. Całodniowe warsztaty jak i tygodniowa akcja cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży zarówno tej najmłodszej, jak i gimnazjalnej. Osoby uczestniczace w projekcie stwierdziły, że zdobyły wiele nowych informacji, uświadomiły sobie znaczenie wspólnych działań na rzecz zmian na świecie oraz wzrosło ich poczucie odpowiedzialności za to, co się na nim dzieje. A co o akcji mówia jej organizatorki? Olga, Żaneta i Julia są bardzo skromne. Stwierdziły, że wszystkie działania wypływaja z potrzeby serca, „Postanowiłysmy wziąć udział w tym przedsięwzięciu, gdyż zdajemy sobie sprawę, że dzięki temu możemy, co prawda w małym stopniu, przyczynić się do zmiany świata oraz rozwiązywać jego problemy.”

Działania w ramach Edukacji Globalnej będą podejmowane w Publicznym Gimnazjum nr 1 przez cały rok, jednak młodzież już teraz nie może się doczekać następnych warsztatów.

czwartek, 29 września 2022

Warsztaty kulinarne ?Stawiam na wołowinę?

czwartek, 29 września 2022

IV Konkurs Pieśni Patriotycznych

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.