Kultura i rozrywka

Tydzień Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej w Publicznym Gimnazjum nr 1
16-22.11.2009r.

 Żyjemy w globalnej wiosce, świat skurczył się, a nowe technologie pozwalają na komunikację z najdalszymi zakątkami naszego globu. Codziennie wykonujemy czynności, podejmujemy decyzje, które pośrednio wpływają na życie ludzi po drugiej stronie globu. Świat oddziałuje na nas na każdym kroku, a my na niego. Słowa Marcina Luthera Kinga są nadal aktualne - szczególnie w warunkach dzisiejszego nowoczesnego globalnego społeczeństwa - „Wszystko sprowadza się naprawdę do tego: całe życie jest ze sobą powiązane. Jesteśmy złapani w sieć zależności, z której nie można uciec, włożeni w jeden worek przeznaczenia. Cokolwiek dotyka kogoś bezpośrednio, wpływa na nas pośrednio. Zostaliśmy stworzeni do życia razem z powodu współzależnej konstrukcji rzeczywistości.”
 Do życia w tym nowoczesnym globalnym społeczeństwie powinna przygotować młodych ludzi szkoła. W realizacji tego celu pomaga edukacja globalna, która odkrywa i tłumaczy złożoność otaczającej nas rzeczywistości. Edukacja globalna to edukacja, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka. Dzięki Edukacji globalnej młodzi ludzie mogą zrozumieć zależności łączące ludzi na całym świecie, w szczególności zależności między globalną Północą a globalnym Południem, rozwija poczucie empatii, poznają praktyczne tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, zyskują umiejętności niezbędne do podejmowania wspólnych działań promujących wartości, które sami uznają za ważne.
 Od roku uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr1 biorą udział w projekcie Patrz i zmieniaj koordynowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Celem tego projektu jest wspieranie szkół przy wprowadzaniu edukacji globalnej oraz kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za kształt dzisiejszego świata i zachęcanie ich do  osobistego zaangażowania na rzecz jego zmiany.


 W dniach 16 - 22.11.2009r. miała miejsce coroczna międzynarodowa akcja tzw. Tydzień Edukacji Globalnej. Jego ideą jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania. Najważniejszym wyzwaniem Tygodnia Edukacji Globalnej jest uświadamianie mieszkańcom państw europejskich współzależności pomiędzy nami i mieszkańcami mniej rozwiniętych obszarów globu, pokazywanie problemów wspólnych całej ludzkości i kierowanie uwagi na poszukiwanie potencjalnych rozwiązań. Obchodom Tygodnia patronuje Europejskie Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ - Południe) przy Radzie Europy. Pod wspólną nazwą Tydzień Edukacji Globalnej kryje się szereg aktywności promujących, wdrażających, czy też dopiero inicjujących edukację globalną w poszczególnych państwach członkowskich Rady Europy.


 W związku z tym uczennice naszego gimnazjum: Olga, Żaneta i Julia pod opieką p.M Koprowicz przygotowały szereg akcji promujących edukację globalną w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej: stoisko informacyjne, plakaty, ulotki, gazetkę ścienną, własnoręcznie wykonane koszulki. Wspomagała je młodzież gimnazjum, zainteresowana promowaniem tej akcji. Dla przedstawicieli samorządów klasowych szkoły podstawowej klas IV- VI dziewczęta przygotowały i przeprowadziły czterogodzinne warsztaty o prawach dziecka, projekcje filmów dokumentalnych dla uczniów klas gimnazjalnych dotyczących łamania praw człowieka na Białorusi Lekcja białoruskiego oraz procesiu demokratyzacji życia publicznego w Afryce Żelazne damy w Liberii. Jako gościa specjalnego Olga, Żaneta i Julia zaprosiły siostrę misjonarkę, która przez 15 lat przebywała na misji w Brazylii. Jej relacja i zdjęcia z pobytu w Ameryce Południowej przybliżyły naszym uczniom życie codzienne ich rówieśników oraz problemy, którym muszą codziennie stawiać czoła. Całodniowe warsztaty jak i tygodniowa akcja cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży zarówno tej najmłodszej, jak i gimnazjalnej. Osoby uczestniczace w projekcie stwierdziły, że zdobyły wiele nowych informacji, uświadomiły sobie znaczenie wspólnych działań na rzecz zmian na świecie oraz wzrosło ich poczucie odpowiedzialności za to, co się na nim dzieje. A co o akcji mówia jej organizatorki? Olga, Żaneta i Julia są bardzo skromne. Stwierdziły, że wszystkie działania wypływaja z potrzeby serca, „Postanowiłysmy wziąć udział w tym przedsięwzięciu, gdyż zdajemy sobie sprawę, że dzięki temu możemy, co prawda w małym stopniu, przyczynić się do zmiany świata oraz rozwiązywać jego problemy.”

Działania w ramach Edukacji Globalnej będą podejmowane w Publicznym Gimnazjum nr 1 przez cały rok, jednak młodzież już teraz nie może się doczekać następnych warsztatów.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.