wtorek, 18 czerwca 2024

Sport

Turniej o Puchar Premiera

IV TURNIEJ ORLIKA  O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA


Ruszyły przygotowania do IV  Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.

Tradycyjnie turniej będzie organizowany oddzielnie dla drużyn dziewcząt i chłopców, w dwóch kategoriach wiekowych:
•   10-11 lat (roczniki 2002 - 2003)
•   12-13 lat (roczniki 2000 - 2001)

W turnieju mogą uczestniczyć  reprezentacje szkół lub klas, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych, drużyny reprezentujące zgłoszony obiekt Orlik  (np. wyłonione spośród dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych na danym obiekcie)  jak również tzw. „dzikie drużyny” (zorganizowane, z dorosłym opiekunem, spełniające kryteria wiekowe).
Udział Orlików w organizacji IV Turnieju Orlika polegać będzie na przeprowadzeniu na swoim terenie lokalnych turniejów w eliminacjach gminnych w celu wyłonienia najlepszej drużyny, która będzie reprezentowała daną gminę/miejscowość i Orlika w dalszych rozgrywkach.

Regulamin:
* Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodniczek / zawodników.
* W całym turnieju drużyny grają w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu + bramkarz.
* W trakcie całego turnieju zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół. W przypadku zmiany przez zawodnika zespołu w trakcie którejkolwiek  edycji rozgrywek następuje automatyczne wykluczenie z rozgrywek zawodnika i zespołu, w którym zawodnik po raz drugi wystąpił lub został wpisany na kartę zgłoszenia drużyny (listę startową).
* W wyjątkowych wypadkach, gdy któryś ze zgłoszonych  zawodników nie może brać udziału w kolejnych rundach rozgrywek (kontuzja gracza, zmiana szkoły, etc.) dopuszczamy możliwość dobrania do drużyny w trakcie całego turnieju maksymalnie 3 zawodników (pod warunkiem, że nie występowali oni we wcześniejszej fazie turnieju w innym zespole). W takim wypadku opiekun drużyny musi poinformować na piśmie  odpowiedniego koordynatora wojewódzkiego SZS.
* We wszystkich fazach turnieju opiekunowie drużyn dołączają  do karty zgłoszenia drużyny (listy startowej) zgodę rodziców/opiekunów na grę ich dzieci w turnieju oraz zgodę na wykorzystanie wizerunków dzieci do celów informacyjnych i promocyjnych turnieju (rozgrywki  w ramach IV Turnieju  Orlika mogą być rejestrowane przez media  - TV, prasa, Internet).
*  Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość zawodnika i datę urodzenia.

Brak  w/w dokumentów skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w rozgrywkach na danym etapie.

 Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich lub poświadczenia lekarza na karcie zgłoszenia drużyny (liście startowej) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. Równorzędnym dokumentem może być pisemne oświadczenie dyrektora szkoły lub opiekuna drużyny złożone na karcie zgłoszenia drużyny (liście startowej).
 Drużyny biorące udział w turnieju (wszyscy  zawodnicy) powinni być ubezpieczeni przez jednostkę zgłaszającą drużynę do rozgrywek (szkołę, UKS a w przypadku „dzikich drużyn” przez rodziców/opiekunów). Opiekun drużyny musi posiadać dokument potwierdzający ubezpieczenie (np. oświadczenie z listą imienną zawodników podpisane przez dyrektora szkoły lub prezesa UKS lub kopię polisy).
 Każda drużyna musi mieć jednego opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas turnieju. Opiekun na każdym etapie rozgrywek musi posiadać kartę zgłoszenia drużyny (listę startową)
 Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.turniejorlika.pl
 - Załącznik nr 4 –   Oświadczenie o udziale „zawodników klubowych”.
 Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.
 Wzór karty zgłoszenia drużyny jest dostępny na stronie www.turniejorlika.pl –  Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Termin rozgrywek  do ustalenia : od 07 września do 10 września( prawdopodobnie 07 września)
Termin zgłaszania drużyn do 04 września na obiekcie Orlik 2012 znajdującym się na ul. Wojska Polskiego 84

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.