środa, 29 czerwca 2022

Kraj

  • 1 komentarzy
  • 1106 wyświetleń

Szlaki drogowe „Polska 2030”

Zdaniem rządowych ekspertów w 2025 roku przez Łomżę będzie przebiegał jeden z trzech głównych szlaków tranzytowych w Polsce. Mapa prezentowana na dole pochodzi z raportu „Polska 2030” . Celem dokumentu „jest wskazanie nowej busoli rozwoju kraju”.


 (...)Przez Polskę przechodzą cztery z wyznaczonych korytarzy transportowych wiążących Zachodnią Europę z Europą Środkową i Wschodnią, pokrywając się z trasami projektowanych autostrad A1, A2, A4 i drogą ekspresową Warszawa – Kowno – Ryga – Tallin – Helsinki.
Polska mimo centralnego położenia na kontynencie znajduje się w pozycji kraju peryferyjnego, co szczególnie dotyka regiony położone na wschód od linii Wisły. Szansę na w miarę szybką integrację z gospodarką światową i europejską mają polifunkcyjne obszary metropolitalne, zachodnie pogranicze oraz wybrane ośrodki regionalne, miejsca lokowania zagranicznych inwestycji oraz centra turystyczne. Rozwój powiązań międzynarodowych, ściśle związany z rozwojem infrastruktury transportowej kraju, determinuje przyszły rozwój gospodarczy, a także możliwości pełnej integracji z pozostałymi regionami UE. Z punktu widzenia strategicznego bezpieczeństwa i rozwoju Polski kwestia ta ma kardynalne znaczenie. Tranzytowe położenie Polski na kontynencie, o ile zostanie wykorzystane, będzie też wzmacniać jej znaczenie pomostu między wschodem i zachodem Europy.(...)
źródło: 4lomza.pl

Komentarze (1)

POLSKA 2030 A 2012 TO GDZIE SIE PODZIALO

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.