środa, 17 kwietnia 2024

Sport

Szkolenie sędziów lekkiej atletyki

Wojewódzkie Kolegium Sędziów Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Białymstoku organizuje w dniach 13 - 22 listopada 2009 roku kurs sędziów lekkiej atletyki w Mońkach.


Zajęcia rozpoczną się w dniu 13 listopada 2009 r. o godz. 15,00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego ul. Słowackiego 5 a


Dalszy ciąg zajęć planowany jest w dniach: 14, 21 i 22 listopada. W kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. Kurs jest bezpłatny. Uczestnicy, którzy pomyślnie zdadzą egzamin otrzymają uprawnienia sędziego lekkiej atletyki zgodnie ze statutem PZLA oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu i legitymację sędziowską. Osoby, które przed laty uzyskały tytuł sędziego po odbyciu kursu będą mogły być przekwalifikowane na wyższy stopień sędziowski. Aktywni sędziowie po odbyciu szkolenia  w danym bloku konkurencji będą mogli zdawać egzamin na III licencję sędziego głównego.


Szczególnie zapraszamy na szkolenie organizatorów biegów ulicznych i przełajowych. Zajęcia z tego tematu odbędą się w dniu 14.11. a wykładowca będzie p. Jerzy Witwicki – kierownik działu technicznego PZLA.


 Zgłoszenia proszę kierować do Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Białymstoku ul. Fabryczna 1: kod poczt: 15-482; tel./fax – 085 7435038 do dnia 10.11.2009 r. lub e-mailem : sadlowski.pozla@o2.pl
 Dokładne informacje można uzyskać u organizatora szkolenia Waldemara Sadłowskiego tel. kom. 0 502055962


 
Białystok, 26.10.2009 r.
Kierownik szkolenia
 Waldemar Sadłowski

 

wtorek, 16 kwietnia 2024

BIEG WILKA NA BOISKU CZWÓRKI

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.