czwartek, 2 lutego 2023

Wiadomości

  • 23 komentarzy
  • 9419 wyświetleń

Szczuczyn uczcił Niepodległą

W środę, 11 listopada 2015 r., Mszą Świętą w intencji Ojczyzny rozpoczęto w Szczuczynie ceremonię patriotyczną 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez  wierną Bogu i Kościołowi Polskę. Po roku 2010, to radosne święto jest piątym świadectwem swobodnego demonstrowania narodowego szacunku w Szczuczynie,  w tym już po raz drugi pod pomnikiem S.A. Szczuki. Program przygotowany przez Urząd Miejski jest adresowany do serc gminnej społeczności, zaproszonej przez Burmistrza Szczuczyna, Radę Miejską i proboszcza parafii Szczuczyn.

Tegoroczna uroczystość odbyła się przed szczególnym jubileuszem – 1050 rocznicy Chrztu Polski w roku 2016.

 

97. ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI NIE TYLKO W KONTEKŚCIE SZCZUCZYNA

 W kwietniu 1937 roku, po 19 latach odzyskania przez Polskę niepodległości, dzień 11 listopada 1918 r. ustanowiono Świętem Narodowym uważanym jako najważniejsze polskie święto patriotyczne – ojczyźniane.   

Dwa lata później, po wybuchu II w. św. w 1939 r., a po jej zakończeniu w 1945 r. przez cały okres zniewolonej Polski podczas dyktatury proletariatu panującego do drastycznego przełomu w 1989 r., obchody święta niepodległości były zakazane.

Po uzyskaniu kolejnego, wspomnianego wyzwolenia spod rosyjskiego, wrogiego jarzma, Sejm RP IX Kadencji przywrócił okłamywanemu i wymęczonemu narodowi Święto Niepodległości.  

W Szczuczynie, po 70 latach zakazu manifestowania różnych form patriotycznych i katolickich symboli, zlikwidowaniu pomnika niepodległości (z1928 r.), wycofaniu nazwy ul. J. Marszałka Piłsudskiego (zamienionej na ul. Łomżyńską), nastała lekka  polityczna odwilż.

Zespół Szkół przy ul. Szczuki, staraniem byłego dyr. Ryszarda Klimczaka, uchwałą z 23.01.2009 roku przyjął imię Marsz. J. Piłsudskiego. W tym budynku do 1939 roku Marszałek patronował Siedmioklasowej Publicznej Szkole Powszechnej. Nadanie ZS imienia i wręczenie sztandaru odbyło się 4 czerwca 2009 roku. Zespół Szkół w Szczuczynie już tradycyjnie obchodzi coroczny „Dzień Patrona”, kontynuowany pod nadzorem dyr. Anny Jagusz. W grudniu 2012 r. powstała wielopokoleniowa organizacja niepodległościowa – Związek Piłsudczyków przy ZS w tym mieście.

Miejsce na pomnik z inskrypcją od 1939 r. czeka na powrót symbolu wolności, a ulica Łomżyńska na Marszałka Józefa Piłsudskiego w przypisane jemu przez historię tereny Szczuczyna.


PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI 2015   

 Kościół  ożywiony pocztami sztandarowymi w prezbiterium oraz mundurami wojskowej kompanii honorowej, reprezentacją orkiestry, straży, harcerzy, zuchów i po brzegi wypełniony gośćmi, mieszkańcami zdawał się emitować wiarygodność na kraj cały i jego rodaków za granicą, że w tym miejscu od 323 lat wciąż słucha się Słowa Bożego. Jednak mówiąc tu dumnie o niepodległości, odczuwamy wzruszenie na myśl nowych skłonności, które mogą zagrozić wolności, nie na stałe nam danej. To także odniesienie do miłości Ojczyzny, woli radości, patriotyzmu i pewności  polskiego zwycięstwa. Również w tym kontekście burmistrz Artur Kuczyński, w imieniu społeczności, wystąpił z prośbą o odprawienie mszy świętej.  

Podczas Eucharystii celebrowanej przez ks. Roberta Zielińskiego i kapelana wojskowego por. ks. Tomasza Olszewskiego, dyr. Radia Nadzieja  w słowie nawiązującym do uroczystości ks. T. Olszewski m. in. powiedział: „(…) listopad, to smutny miesiąc, ale z nim łączą się też ważne i piękne daty naszej Ojczyzny. Dzień 11 listopada stanowi rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. To data, która nam uświadamia, jak często kruchy może być los narodu i społeczności, o której wspomniał Pan Burmistrz, Małej Ojczyzny – Gminy Szczuczyn. Dlatego gromadząc się tu, módlmy się za Ojczyznę i o Boże błogosławieństwo dla Was (…).

Po mszy św. odprawionej o godz. 10.30 w kościele p.w. Imienia NMP  sprzed kościoła do pomnika S.A. Szczuki odbył się krótki – Szczuczyński Marsz Niepodległości. A wszyscy szli po śladach tamtych dni, kiedy w pobliżu dzisiejszego pomnika cywile rozbrajali wrogie wojska, po śladach łez i krwi rozlewanej po drodze do Niepodległej.  

Oprócz Kompanii Honorowej, przy pomniku S.A. Szczuki (z18.05.2014r.) od północnej strony placu, uformowały się poczty sztandarowe, straż, Piłsudczycy i inni.

Z odpowiednią etykietą wciągnięto flagę na maszt. Z szacunkiem, dumą i powagą wysłuchano hymnu państwowego, za którego śpiewanie podczas niewoli można było utracić życie. Jako naród pamiętamy, że oddając szacunek dla hymnu i barw narodowych, przekazujemy go wszystkim Polakom, którzy w okresach rozpaczy narodu histerycznie bronili suwerenności ojczyzny. Oddawali młode życie dla polskiej suwerenności, ale i tym, którzy dalej walczyli o odebraną wolność,  których zbezczeszczona krew i kości nie mają miejsca pochówku.

    Bez względu na pogodę w miarę ciepłą, wietrzną z przelotnymi opadami i przebłyskami słońca, w uroczystości wzięło udział ponad 2 tys. mieszkańców  oraz gości, których Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński w ciepłych i pełnych szacunku słowach powitał:

– wszystkie Poczty Sztandarowe,
– Mieczysława Bagińskiego – z-cę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego,
– Jarosława Augustowskiego – Starostę Powiatu Grajewskiego,
– kapitana Macieja Sulewskiego z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego,
– Kompanię Honorową z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej z jej dowódcą por. Markiem  Karpiukiem i wszystkie służby mundurowe,
– przedstawicieli jednostek straży pożarnej: Szczuczyna, Niedźwiadnej, Bęćkowa, Bzur, Danowa i Niećkowa,
– członków Związku Piłsudczyków RP przy Zespole Szkół im. J. Piłsudskiego w Szczuczynie,
– Arkadiusza Lichotę – z-cę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
– dyrektorów oraz kierowników jednostek prowadzonych przez Gminę Szczuczyn, Szkół Podstawowych, Publicznego Gimnazjum, Miejskiego Domu Kultury i Biblioteki,
– Radosława Trzcińskiego – radnego Powiatu Grajewskiego,
– Tomasza Mioduszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie oraz radnych i sołtysów  z sołectw gminy Szczuczyn,
– przybyłych Burmistrzów wcześniejszych kadencji, 
– Andrzeja Bargłowskiego – kierownika Posterunku Policji w Szczuczynie,
– Proboszcza Parafii Szczuczyn – ks. Roberta Zielińskiego, 
– porucznika księdza Tomasza Olszewskiego,
– Jerzego Niklińskiego – Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
– Elżbietę Niklińską – dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, 
– przedstawicieli mediów; portali internetowych, dziennikarzy ze szczególnym powitaniem p. Stanisława Orłowskiego,
– honorowych i zasłużonych obywateli miasta Szczuczyn,
– sędziwych sybiraków z Koła Związku Sybiraków w Szczuczynie,
– harcerzy i zuchów i działających przy SP w Szczuczynie,
– mieszkańców, gości przybyłych na uroczystość oraz uczniów i dzieci, dla których to święto jest żywą lekcją historii!

 Witam Wszystkich, których nie wymieniłem z nazwiska lub pełnionej funkcji. Witam bardzo serdecznie na uroczystościach dla Niepodległej w Szczuczynie - mówił Gospodarz.


  W okolicznościowym przemówieniu  burmistrz Artur Kuczyński m.in. podkreślił, że miejsce i przyczyna, w którym po latach przerwy znów się zbieramy jest wskrzeszeniem tradycji.

Ponadto burmistrz odniósł się do potrzeb Ojczyzny sprawdzonymi przez życie wersami: „Dziś Ojczyzna nie wymaga od nas najwyższej ofiary, ale szacunek do ofiary minionych pokoleń i troska o przyszłość, nie pozwalają nam zasnąć snem obojętności. Obudźmy się! Zainteresujmy się swoją Matką – Ojczyzną! Mam czasami wrażenie, że noc trwa, my śpimy, Ojczyzna nas budzi lecz czeka daremnie.” W końcowej frazie Burmistrz podkreślił – Dbajmy też o Szczuczyn, bo w ten sposób dbamy o rodziny i samych siebie.    

Po wystąpieniu burmistrza Artura Kuczyńskiego kpt. Maciej Sulewski odczytał Apel Poległych, po którym wystrzelono salwę honorową.  

Wzruszenie, dreszcz, czasem łzy podczas Apelu Pamięci o bohaterach, to jednoczesne odniesienie do miłości ojczyzny, rodzin poległych ich walki o wolność i wiarę w nadzieję zwycięstwa.

 

APEL POLEGŁYCH (odniesienie do bohaterów lokalnych) 

– Wzywam Was! Poległych powstańców styczniowych z 1863 r., żołnierzy I i II w. św., poległych  członków straży granicznej w Czarnówku, Rakowie i Kurkach, poległych w walkach z bolszewikami w 1920 roku.

Do Ciebie wołam! Rotmistrzu Wiktorze Konopko, ps. ”Grom”, „Kawalerze Virtuti Militari” i „Krzyża Walecznych”, ostatni komendancie Armii Krajowej Obwodu Grajewo!
– Wzywam Ciebie! Niezłomnego patriotę, nauczyciela i wychowawcę ppor. rez. Maksyma Feliksa Jonkajtysa, który życie oddał w przekonaniu, że Polska będzie wolna.
Do Ciebie wołam! Antoni Brzeski – Komendancie Policji  Państwowej w Szczuczynie, Grajewie, Przechodach, rewidencie na strażnicy w Czarnówku,  żołnierzu 63. Pułku Piechoty, patrioto: odznaczony w 1921 roku Kawalerskim Krzyżem Srebrnego Orderu Wojennego „Virtuti Militari” za walkę z wrogiem, odznaczony medalem „Walecznych”, medalem „Dziesięciolecia Niepodległości Polski”, medalem „Polska Swemu Obrońcy” i odznaczeniami Policji Państwowej. Ciebie, który odznaczenia przyjąłeś z rąk marszałka J. Piłsudskiego, a w chwili śmierci Wodza pełniłeś 12 maja 1935 r. wartę przy jego trumnie – wzywam do apelu!
– Wzywam Ciebie! Naczelniku OSP, lekarzu weterynarii Zygmuncie Bagieński. Ty, 18.11.1918 r. nawoływałeś do rozbrajania Niemców. Po rozbrojeniu, posadziliście 4 „klony wolności” z członkiem Zarządu Straży Pożarnej - lekarzem Karolem Pieńkowskim.
– Wzywam Ciebie! Doktorze Stanisławie Huzarski i doktorze Karolu Pieńkowski, za leczenie i ukrywanie powstańców oraz żołnierzy formacji liniowych w szpitalu i piwnicach kościoła.
– Wzywam Was! Poległych w zamachu bombowym, spowodowanym przez Rosjan w dniu 12.01. 1945 roku, z których tylko 40 osób spoczywa w zbiorowej mogile szczuczyńskiego cmentarza. Pozostali są nam nieznani.
– Do Was się zwracam! Zamordowane dzieci, zgwałcone siostry, żony i matki, i pytam: w imię czego ponieśliście nie tylko moralne straty, ale często i życie?

– Wzywam wszystkie ofiary hitlerowskiego i sowieckiego totalitaryzmu, które na ołtarzu Ojczyzny naszej złożyli daninę krwi lub życia.
– Do Was zwracam się z podzięką! Ci, którzy przeżyliście, żyjecie lub żyliście w wolnej Polsce: Józefie Fajkowski, Piotrze Malinowski, Zofio Malinowska, Antoni Chmielewski, Jerzy Laskowski, Edwardzie Sawicki, Lucjanie Świderski, Stanisławie Zadrożny i inni, za Wasz udział w walce podziemnej, sabotażach i destrukcji komunizmu.
– Do Was wołam! Polegli szczuczynianie i ludzie z okolicy, Sybiracy, zamordowani, zmarli od ran, ci strudzeni długą i krwawą drogą do wolnej Ojczyzny na której zaginęli. Niech Wasza ofiara nie pójdzie na marne. To z Waszej, polskiej krwi wzrosła i przeradza się w potęgę Niepodległa Polska.
  
 Do was uczestnicy Apelu zwracam się! Nie zapomnijcie Rodaków, którzy oddali życie w walce o wolność. Niech krew ich i łzy, cierpienie i śmierć przypominają nam wszystkim jak cenną wartością jest niepodległość i jak potem pielęgnować ją trzeba. Niech Oni i ich bohaterskie czyny będą dla nas drogowskazem do nauki, pracy i służby dla Rzeczypospolitej.
  CHWAŁA BOHATEROM! Odpowiadali żołnierze z Kompanii Honorowej.


Podczas wsłuchiwania się w treść apelu cisnęły się na usta, potem tonąć mogły w morzu łez znane słowa: "Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie…"
Tak, śpij bohaterze, bo na wojnie wróg spać ci nie pozwolił, a tu w grobie śpisz spokojnie.     


Delegacje różnych jednostek i zrzeszeń złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem S.A. Szczuki. Pierwszy wieniec złożył Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński, Z-ca Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego – Mieczysław Bagiński i Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Mioduszewski.  

Mieczysław Bagiński były Wojewoda Łomżyński, nasz rodak i przyjaciel tych Ziem w odniesieniu do obchodów istotnego nam święta m. in. powiedział: „ (…) historia nasza zapisywała się krwią poległych, którzy ginęli przez tych, którzy nas wciąż nienawidzą. To dlatego musimy być czujni, bowiem nie wiemy, gdzie, w czym i w kim wróg jest zakonspirowany.”     


Wielce emocjonalne przeżycia wywołała rekonstrukcja szczuczyńskiego epizodu z września 1939 roku. Rekonstruktorzy i statyści tego dnia zasłużyli na oklaski. Profesjonalnie spisała się grupa pirotechników filmowych pod kierunkiem Artura Sobieraja z Piotrkowa Trybunalskiego. Doskonale sterował samolotem po szczuczyńskim niebie pilot Jakub Myśluk z Warszawy, który startując z Piotrkowa przyleciał „bombardować” nasze spokojne miasto tak zaciekle, jak dawniej Niemcy. Dał się zestrzelić, bo zachowywał się natrętnie , tak jak wrogowie w 1939 roku – niemieccy piloci por. Fritz Berentz i podoficer Otto Woltz. Samolot zestrzelono, a ocalałych Niemców aresztowano i osadzono w tymczasowym areszcie Magistratu.

Ponieśliśmy w tym święcie, a raczej w tym symulowanym nalocie nieodżałowaną stratę. Zginął przejeżdżający rowerem uczeń Publicznego Gimnazjum Jan Tyszka.  
 

WARO I TRZEBA BYĆ TAM, GDZIE OCZEKUJE NAS MIŁOŚĆ I OJCZYZNA

Niektórzy szczuczynianie szli na historyczny spacer z przypiętymi kotylionami, byli uśmiechnięci, witali się ciepło i serdecznie. Akcentowali w ten sposób rzeczywistą wolę pojednania i siłę patriotyzmu.    

Tego miłego dnia nasi najmłodsi nie pominęli nawet fontanny przed Ratuszem, którą warto było pożegnać przed jej snem zimowym. Rodzice mieli okazję szepnąć im, że gdyby nie wolność, to i fontanny by nie było, ani Ratusza – następcy Magistratu, etc.

Jednak pełnej radości było trudno dostrzec, bowiem historia  urządziła Polakom takiego psikusa, że doświadczeni przez wiele pokoleń jesteśmy już jakby z natury smutni i niepewni jutra. A i niepodległość przypisana smutną szaro-jesienną porą, nie nastraja do naturalnej wesołości. Cieszymy się ze świadomości, że powstanie państwa, to zrealizowanie marzeń poważnych, to i celebra święta już zwyczajowo poważna.

Burmistrz Artur Kuczyński bardzo stara się o poszerzone programy rozrywkowo-patriotyczne dla młodzieży i dorosłych. Jako młody człowiek rozumiejący świat i obyczaje, swoimi czynami porywa nie tylko najmłodszych ale i najstarszych. Jest to głęboko odziaływujący kontekst tradycyjnej miłości do Ojczyzny przez dzieci. Mamy ich wychować, bowiem oni są przyszłością tych Ziem i Narodu, a jeśli tak, to od przedszkola znać mają to, czego starszym pokoleniom zabraniano lub śmierć odebrała im marzenia!    

Na spotkaniu z historią była muzyka, legionowe, patriotyczne i wojskowe pieśni. Była euforia i refleksje przeplatane myślą, ile wysłaliśmy kartek w tegorocznej akcji „Mamy Niepodległą”. W końcu dziadek Piłsudski mógłby przemówić – No, chcieliście, to Ją Wam dałem! A teraz szanujcie Ją i siebie.  

Po uroczystościach głównych, gospodarz udanego dnia świątecznego, Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński  zaprosił na smaczną jak zwykle wojskową grochówkę przygotowaną w cywilnej szkole, o wielkich tradycjach, z pobliskiego Niećkowa.

Z okazji Święta Niepodległości Burmistrz Szczuczyna i cała społeczność dziękuje głównym współtwórcom  świątecznego spektaklu, którymi m. in. są: Anna Romaniuk, Waldemar Filipkowski i Bogdan Ramotowski.  Składa życzenia nieprzemijającej radości dla wszystkich mieszkańców gminy i dla stęsknionych za Polską rodaków przebywających za granicą.   

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Autor tekstu i zdjęć: Stanisław Orłowski

 

środa, 1 lutego 2023

Oszuści nie odpuszczają

Komentarze (23)

A w Grajewie jest coraz monotonniej coraz mniej świątecznie.Czyżby zabrakło pomysłu na uroczyste świętowanie?Czyżby p.Burmistrz nie zaprosił kompanii honorowej jak to bywało przedtem,żeby uświetnili Święto Niepodległości?Kto był odpowiedzialny za organizację uroczystości?A gdzie tak hołubiona przez p.dyrektora GIHu grupa rekonstrukcyjna?Czyżby p.dyrektor GIHu zwietrzył ,że może nie zostać dyrektorem GCK i zabrakło zaangażowania?P.Burmistrzu chyba najwyższa pora rozliczyć osoby odpowiedzialne za organizację Święta Niepodległości w Grajewie.Bo to zaczyna brzydko pachnieć.

xyz
- dyrektor GIH w przeciwieństwie do dyrektor MDK nie uciekł przynajmniej na zwolnienie
- od lat nie kojarzę by na 11 XI była w Grajewie kompania honorowa
- o ile widziałem na zdjęciach to grajewska grupa rekonstrukcyjna była reprezentowana na uroczystościach pod pomnikiem dość licznie

xyz jeśli masz jakieś problemy z dostrzeżeniem Grh9psk skontaktuj się z nami przez maila wyślemy Ci zdjęcia z poważaniem GRH9PSK

do zyx: grupa rekonstrukcyjna stała pod pomnikiem to fakt, ale tego dnia powinni byli coś zrekonstruować a nie tylko stać

MDK wykonał swoją pracę należycie i przygotował część artystyczną po oficjalnych obchodach uroczystości w mieście. To , że grupa rekonstrukcyjną jak zwykle ograniczyła się do minimum aktywności to już nie zarzut do MDK. Najlepsze rekonstrukcje w jakich bierze udział ta grupa to jak są uczestnikami na wyjeździe u innych ogranizatorów. Mineły czasy, że ludzie zachwycali się na widok samego munduru. Zero inwencji twórczej, jak się nie chce to może trzeba dać szansę innym i odpuścić. W przyszłym roku niech burmistrz ściągnie do miasta bardziej zaangażowane towarzystwo.

takie są skutki jak ręka rękę myje, nie można wtedy wymagac i wyciagać konsekwencji, bedziemy tkwic w tym marazzmie przez dlugie lata

o ile wiem to grh nie funkcjonuje w ramach GIH ani MDK i nie jest finansowana z budżetu miejskiego, więc o co chodzi ?

o to chodzi, żeby ciągle były pretensje o byle jakiś drobny, nawet dobry szczegół. Wówczas to nie nazywałby się chory człowiek.Cieszymy się bardzo że mieliśmy u siebie piękne ale zarazem smutne ŚWIĘTO. Dziękujemy wszystkim organizatorom. Przedstawiliście to bardzo dokładnie. A ta osoba która ciągle głupoty pisze musimy jej bardzo współczuć ponieważ już z tego ona nie wyleczy się bo JUŻ ZA NA TO JEST ZA PÓŻNO. Zgłoś sie do nas a my tobie w tym pomożemy.

Szczuczyniak, było super, zeby u nas takie zrobili, sie nie przejmuj!

Oto chodzi ze ludzie z pasja i z patriotyzmem odeszli od grajewskiego 9psk . Moze nie sa tak wiernie i dokladnie umundurowani ale robia to z serca i maja na celu przekaz histori a nie cel dorobku swego politycznego

pierzoch współczuję ci, że się męczysz. Jesteś tylko sam i dlatego nie masz racji. Jeśli twoja kultura na rynku dojrzewała to nie dziwię się że tylko narzekasz. Tu nikt reki niekomu nie myje poprostu ludzie harują i tyle. Taki jak ty i jeszcze 20 zawsze się znajdzie bo nie możecie znieść że u nas jes dobrze.

Popieram Tomka , tak jest, masz rację.Takim to tylko współczuć że nic nie mogą zrobić. Bierzcie z nas przykład..

patriota patrząc na te niedokładne umundurowanie tych co odeszli to wstyd że oni próbują podrabiać Grajewską grupę.

patrioto nawiązując do twojej wypowiedzi:
- Polacy nie używali we wrześniu 1939 mg34 na trójnogu zrobionego ze złomu
- umundurowali byli w czasie walk w umundurowanie polowe nie wyjściowe jak połowa osób biorących udział w inscenizacji
- sposób noszenia dodatków takich jak bagnet ładownice oraz ich wzór był dokładnie opisany w rozkazach i regulaminach
- ciężki karabin maszynowy hotchkins powinien być w wozie pancernym
- Armia polska nie używała powojennych motocykli i to do tego radzieckich
- sposób posługiwania się replikami broni pozostawia wiele do życzenia.
reasumując jeśli coś robić robić to dokładnie i przekazywać historię taka jaką byłą nie kreowaną przez niewiedze ludziom odtwarzającym ta inscenizację polecam zapoznać się z literaturą historyczną w której jest opisana instrukcja umundurowania i wyposażenia kawalerzystów ponadto zarzucania kolegom którzy mają gigantyczne doświadczenie w rekonstrukcjach że robią politykę jest nie miłe i jest zwykłym oczernianiem . jednak inicjatywa wspaniała i godna pochwały

xyz- Ogarnij się, pomyliły ci się święta Na 11.11 nigdy w Grajewie nie było kompanii honorowej. Kompania jest tylko na święcie 9 pułku strzelców Grajewskich
Chodze na wszystkie rekonstrukcje które robi pan Tomek z GIH są fantastyczne pełen szacun Oni wyglądaja jak prawdziwi żołnierze z 1939 roku a to co widziałem w Szczuczynie to syf i kompromitacje miasta. wstyd że miasto zgodziło sie na takie badziewie

Halina jesteś postacią.

miejscowy masz rację gihowskie inscenizacje nie są złe, lecz czy przyciągają aż takie tłumy w piękną letnią porę? Kadzisz dyrektorowi GIH, bo podejrzewam że jesteś z jego otoczenia. Szczuczyn dał ludziom tego dnia ciekawe widowisko, które przyciągnęło rzesze mieszkańców (mimo nieciekawej aury), a co zrobił GIH w tym dniu? Święto 9.PSK można porównać do imienin, do czego porównać 11.11- moim zdaniem do urodzin- urodzin NIEPODLEGŁOŚCI i co?

do q-masz cos do nas? to sie podpisz, choc nietrudno sie domyslec kto stoi za tym wpisem

Po przeczytaniu dogłębnym tej relacji nasunęły mi się dwa wnioski, a właściwie trzy:
1. po co pisać coś co można usłyszeć z nagrania e-TV;
2. w dobie młodzieżowego maksymalizmu tekst nudzi i jest zbyt długi/wymienione osoby większości młodym nic nie mówią;
3. dochodzę do wniosku, że autor - a właściwie jego tekst aż zieje nienawiścią do... lat zniewolenia. Zadam w tym miejscu pytania 3:
1. Co dokonał rząd będący na uchodźstwie od 1944 roku?
2. Kto odbudował Polskę z ruin powojennych?
3. I jak by wyglądała Polska przed obaleniem tzw. "Komuny np. w Szczuczynie" POM, SKR, RZBW, GS.
4. Ludzie licznie uczęszczający do kościoła z prawdziwą religijnością i nie na pokaz- a dzisiaj nawet do procesji Bożego Ciała i na Pasterce puchy, spacery rodzinne i gawędy/
Przypomnę wspaniałe fotografie wykonane w okresie "komuny" wykonane przy tablicy na ul. Łomżyńskie, pochodów pierwszomajowych - ludzie pracy mieli jako taki szacunek, a dziś?
Nie podoba mi się forma tej informacji/czy to wpływ wyborów,a może stanowiska rządzących?
Sama impreza super a nikt nie jest doskonały w swojej twórczości więc za rok będzie jeszcze ciekawiej. Bądźmy rozsądnym Narodem.


Odpowiem( patryiota)Ci odeszli którym samozwańczy generał bez lampasów z paroma belkami ZAIMPONOWAŁ prowizorką,brakiem znajomości faktów naszej historji.Nie ma wymogów mundurowych, sprzętu,regulaminu-czyli wolna amerykanka.Jednym słowem podróba podszywająca się pod 9PSK

Subiektywny ja lubię teksty długie, wskazujące wszystkie szczegóły tak żeby za sto lat każdy jasno wiedział co się działo. Jeżeli komunistów uważasz za ludzi którzy budowali Grajewo czy inne pipidowy, to zapytaj bliskich kto im pozwolił wpierw zrujnować, wymordować i siedzieć na polskim chlebie. Nie uważaj że wszyscy są takich samych poglądów, lubią seks, łychę, muchę i capstrzyk. Może jestem za młody, może ty lepiej znasz ludzkie potrzeby, jeśli tak to sorry. Pozdro

Kto lubi komunistów? Ten co do nich należał, albo czerpał z nich korzyści.Te wszystkie majatki czy stanowiska, przesledźcie losy dyrektorów, ich ojców, dziadków, znajdziecie odpowiedź na swoje pytania.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.