niedziela, 1 października 2023

Wiadomości

Super wzór na pracę

Uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin  oraz  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zostaną prawdopodobnie przyjęte nowe zasady.

Po uzyskaniu opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, nauczycielom realizującym obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wyliczy się ze wzoru:

w = (x1 + x2 + xN) : [ (x1 : y1) + (x2 : y2) + (xN : yN) ]

gdzie:

w - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć;
xN - liczba godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji na danym stanowisku;
yN - tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. (n - 1,2 ...)

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego to 20 godz. Godzina pracy 60 min.

e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.