środa, 29 czerwca 2022

Kultura i rozrywka

Sukces uczennicy z Wojewodzina

Dominika Wojsław z ZS w Wojewodzinie została finalistką I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno - Budowlanym organizowanej przez PINB ze Stalowej Woli.


Reprezentowała województwo podlaskie i finalnie zajęła 16 miejsce w kraju.


Serdecznie gratulujemy Dominice, organizatorom, nauczycielkom zawodu oraz pozostałym dziewczętom, które wzięły udział w olimpiadzie.

 

 

 

Pomimo wielu problemów udało się zorganizować jedyną w kraju olimpiadę o takiej tematyce, adresowaną dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym - przyszłych projektantów, kierowników budów lub robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. Olimpiada przebiega w trzech etapach: eliminacji szkolnych, kwalifikacji wojewódzkich oraz finału ogólnopolskiego. W pierwszym etapie uczestniczyło 525 uczniów z 33 szkół z 11 województw. Do  drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 151 uczniów, spośród których 22 awansowało już do ostatniego.


Uczniowie na każdym stopniu rozwiązują testy, przygotowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; na każdym etapie z zakresu przepisów ustawy - Prawo budowlane, w drugim dochodzą wybrane zagadnienia z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zaś w trzecim dodatkowo wybrane zagadnienia z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Odbyły się dotąd dwa etapy, zaś ostatni rozegrany został 25 kwietnia 2022 roku w Stalowej Woli.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują dyrektorom szkół, uczniom oraz nauczycielom, uczestniczącym w olimpiadzie. Gratulują uczniom wiedzy o procesie inwestycyjno - budowlanym, którą wykorzystają w przyszłości do uzyskiwania uprawnień budowlanych, a następnie pełniąc samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 

 

Organizatorzy

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.