poniedziałek, 26 lutego 2024

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 10373 wyświetleń

Stypendia dla studentów

Zarząd Powiatu Grajewskiego informuje o możliwości ubiegania się przez studentów z terenu powiatu grajewskiego o stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu pn. "Program stypendialny dla studentów z terenu powiatu grajewskiego edycja 2006".

Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach" Działanie 2.2 ZPORR 2004-2006 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" i będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

W ramach projektu rozdysponowanych zostanie 31 stypendiów o wartości 150,00 zł miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez okres 9 miesięcy w roku akademickim 2006/2007. Ogólna wartość jednego stypendium to 1.350,00 zł.
 
O stypendium może ubiegać się student:
1) posiadający stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu grajewskiego;
2) podejmujący bądź kontynuujący naukę w państwowej lub niepaństwowej szkole wyższej, prowadzącej kształcenie w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym lub eksternistycznym, objętej ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365);
3) pochodzący z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tj. której dochód w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - dochód nie przekracza 583,00 zł.

O przyznanie stypendium nie może ubiegać się student, który:
1) posiada już tytuł magistra i kontynuuje naukę na innym kierunku,
2) posiada już tytuł licencjata, przy czym nie dotyczy to osób, które uzupełniają swoje wykształcenie, pobierając naukę na studiach umożliwiających uzyskanie stopnia magistra,
3) powtarza rok akademicki (z wyłączeniem przypadków losowych i zdrowotnych),
4) przebywa na urlopie dziekańskim,
5) pobiera naukę w kolegium nauczycielskim i nauczycielskim kolegium języków obcych lub tez poza granicami kraju.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od dnia 01 września 2006 r. do dnia 29 września 2006 r. w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie, pok. nr 31, ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo.


Wnioski wraz z wykazem załączników oraz regulaminami przyznawania stypendiów dostępne będą:
- w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie,
- na stronie internetowej powiatu www.starostwograjewo.xt.pl ,
- w ośrodkach pomocy społecznej z terenu powiatu grajewskiego - w terminie od dnia 23.08.2006 r.


Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

poniedziałek, 26 lutego 2024

Grajewo. "Gang Olsena" w akcji

Komentarze (3)

wow... internet dostrzegli wreszcie.... moze nadchodza czasy kiedy to nie bedzie trzeba dreptac do urzedu po byle formularz...

malo tych stypediow...

te stypendia to sciema ,bo jezeli ktos kto w zeszlym roku mial 0 zl przychodu na osobe w rodzinie to ja zadam pytanie to jak on sie na studiach utrzymywal? a moze lewe papiery ktos mial tak czy inaczej pachnie to przekretem ktorym nikt sie nie chce zainteresowac oi!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.