Kultura i rozrywka

Studenci WSFiZ już po wakacjach

Studenci WSFiZ już po wakacjach

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku powstała w 1993 roku. Funkcjonuje już osiemnaście lat. Filia w Ełku jest nieco młodsza - ma dwanaście lat.

- Łącznie w całej uczelni przez te lata wykształciliśmy osiemnaście tysięcy absolwentów - mówi Józef Szabłowski, obecny rektor i główny założyciel. - Osiemnaście lat temu wystosowałem wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Należę do ludzi, którzy nie boją się ryzyka, ale też staram się kalkulować i to ryzyko ograniczać.

Pierwszego października studenci ełckiej filii WSFiZ rozpoczęli rok akademicki 2010/2011. W Białymstoku uroczystości odbyły się 2 października. W obydwu placówkach słuchacze I roku odebrali indeksy i stypendia, absolwenci uczelni otrzymali odznaczenia i dyplomy ukończenia studiów.
- W Białymstoku stworzyliśmy placówkę o powierzchni 24 tys. metrów kwadratowych – dodaje Józef Szabłowski. - Powstała też filia w Ełku, która ma duże znaczenie dla nas. Skalkulowałem pulę środków własnych i kredytów jakie musieliśmy zaciągnąć. W tej chwili wszystkie kredyty inwestycyjne zostały spłacone. Szkoła jest, filia też, kredyty pospłacane, a to oznacza, że przedsięwzięcie powiodło się!
 
Obecny rektor chciałby jeszcze wiele zmienić w życiu swoich uczelni, a w szczególności to, co kryje się pod hasłem: marketingowe zarządzanie uczelnią. Poprawić wszystko co związane jest z wykonywaniem obowiązków pracowników szkoły wyższej. Planuje jeszcze poprawić i tak już niezłą atmosferę pracy. Spowodowane jest to występowaniem niżu demograficznego i notowań znacznego spadku liczby studentów w niektórych uczelniach, co jest jednak związane ze zmniejszaniem zatrudnienia. Na szczęcie, jak zapewnia rektor, ełcka filia WSFiZ  należy do tych szkół, które nie odczuwają tego problemu.

Józef Szabłowski, rektor WSFiZ, jest absolwentem dawnej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie - Szkoła Główna Handlowa. Tam też doktoryzował się. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Janek Kalinowski

poniedziałek, 18 października 2021

Wielka Parada Branickich 2021

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.