czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

Strażacy w 2007 roku

I . Statystyka działań ratowniczo – gaśniczych PSP za 2007

Do dnia 31 grudnia 2007 r. na terenie powiatu Grajewo zanotowano ogółem 836 zdarzeń (w tym pięć alarmów fałszywych), co do roku 2006 stanowi wzrost o 96 zdarzeń.

L.p.

Rodzaj zdarzenia

Rok 2007

Rok 2006

Tendencja

1.

Pożar

207

264

-57

2.

Miejscowe zagrożenie

624

472

+152

3.

Alarm fałszywy

5

4

+1

Razem

836

740

+96

W porównaniu do roku 2006 liczba pożarów spadła o 57, a liczba miejscowych zagrożeń wzrosła o 152.
Liczba alarmów fałszywych wzrosła o 1. W powstałych zdarzeniach rannych zostało 114 osób w tym 1 strażak a w miejscowych zagrożeniach śmierć poniosło 12 osób,

- pożary:

L.p.

Rodzaj pożaru

Rok 2007

Rok 2006

Tendencja

1.

Mały

186

230

- 44

2.

Średni

21

34

- 13

3.

Duży

1

-

+1

Razem

207

264

- 57

W porównaniu do roku 2006 ilość pożarów małych spadła o 44, pożarów średnich o 13, natomiast pożarów dużych oraz b. dużych wzrosła o 1.
-miejscowe zagrożenia;

 

L.p.

Rodzaj miejscowego zagrożenia

Rok 2007

Rok 2006

Tendencja

1.

Małe

31

58

- 27

2.

Lokalne

591

412

+ 179

3.

Średnie

2

2

-

Razem

624

472

+152

 

W porównaniu do roku 2006 ilość miejscowych zagrożeń wzrosła o 152 - spadek małych o 27 a wzrost lokalnych o 179 . M/Z średnie bez zmian. Pożary powstawały w następujących działach gospodarki narodowej :

Dział

2006

2007

Różnica

obiekty użyt. publicznej

3

2

+1

obiekty mieszkalne

48

37

-11

obiekty przemysłowe

19

23

+4

obiekty magazynowe

1

5

+4

środki transportu

4

10

+6

lasy

23

6

-17

uprawy

59

37

-22

inne

108

87

-21

Pożary w gminach:

 

Obszar

2006

2007

Różnica

m. Grajewo

gm. Grajewo

m. gm. Rajgród

m. gm. Szczuczyn

gm. Radziłów

gm. Wąsosz

141

42

40

24

12

5

129

29

9

23

11

6

-12

-13

-31

-1

-1

+1

Razem :

264

207

-57

Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów były:

L.p.

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów

2007

2006

1.

NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym

98

153

2.

NON przy posługiwaniu się ogniem otwartym

9

18

3.

Wady urządzeń i instalacji elektrycznych

23

20

4.

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe

8

8

5.

Wady środków transportu

7

2

6.

Podpalenia umyślne

12

17

7.

Wady procesów technologicznych

7

8

8.

Inne przyczyny

15

13

 Straty spowodowane pożarami wyniosły: 2007 rok - 1532,4 tys. zł. 2006 rok - 794,4 tys. zł. Nastąpił wzrost o 738,0 tys. zł. W analizowanym okresie, na terenie powiatu Grajewo zanotowano 624 miejscowe zagrożenia. Ilość miejscowych zagrożeń w odniesieniu do roku 2006 wzrosła o 152 zdarzeń.

Miejscowe zagrożenia powstały w następujących działach gospodarki narodowej :

Dział

2006

2007

Różnica

obiekty użyt. publicznej

39

41

+2

obiekty mieszkalne

98

98

0

obiekty przemysłowe

10

8

-2

obiekty magazynowe

1

2

+1

środki transportu

139

194

+55

lasy

2

0

-2

uprawy

12

9

-3

inne

171

272

+101

  Miejscowe zagrożenia w gminach:

M/Z.

Obszar

2006

2007

Różnica

m. Grajewo

gm. Grajewo

m. gm. Rajgród

m. gm. Szczuczyn

gm. Radziłów

gm. Wąsosz

248

88

64

46

16

10

232

113

60

89

78

52

+16

+25

-4

+43

+62

+42

Razem :

472

624

+152

Najczęstszymi przyczynami powstawania miejscowych zagrożeń były:

 

Lp.

Najczęstsze przyczyny powstawania Miejscowych zagrożeń

2007

2006

1.

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu

157

112

2.

Silne wiatry

211

64

3.

Nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów,

77

56

4.

Gwałtowne opady atmosferyczne

9

45

5.

Nieumyślne działanie człowieka

2

4

6.

Inne przyczyny

104

103

Straty spowodowane wystąpieniem miejscowych zagrożeń wyniosły: 2007 rok - 2567,7 tys. zł. 2006 rok – 1.699,6 tys. zł. Nastąpił wzrost strat o 868,1 tys. zł. Ogólnie powstałe na terenie powiatu zdarzenia spowodowały straty w wysokości: 1.606,1 tys. zł.

 

Zestawienie uratowanego mienia podczas działań ratowniczych w latach 2007-2006.

 

L.p.

Rodzaj zdarzenia

Rok 2007

Rok 2006

Tendencja

1.

Pożar

12731

11042

+1689

2.

Miejscowe zagrożenie

102

71

+31

3.

Alarm fałszywy

0

0

0

Razem

12833

11113

+2044

W porównaniu do roku 2006 wzrosła wartość uratowanego mienia przy pożarach o 1689 tys. zł., a wartość uratowanego mienia przy miejscowych zagrożeniach o 31 tys. zł.

PSP w Grajewie 

środa, 26 stycznia 2022

Młodzi kadeci na szkoleniu w górach

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.