poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 10976 wyświetleń

Straż Miejska informuje

Komenda Straży Miejskiej w Grajewie informuje, że w dniach 02.01.2007 r. - 14.01.2007 r. odnotowano 46 zdarzeń.

W dniu 02.01.2007 r. kilkakrotnie przyjęto zgłoszenie o zabrudzeniu drzwi wejściowych do klatek schodowych poprzez wywieszenie ogłoszeń używając kleju. Po przeprowadzeniu czynności ustalono, że osoba otrzymując zezwolenie od administratora budynków zobowiązała się do ich sprzątnięcia, jednak się z tego nie wywiązała. Osoba odpowiedzialna została ukarana mandatem karnym.

W dniu 03.01.2007 r. przyjęto zgłoszenie o nieużywanym pojeździe na os. Tysiąclecia 3 (parking). Ustalono właściciela, którego zobligowano do „zaopiekowaniem” się pojazdem.

W dniu 03.01.2007 r. w trakcie patrolowania Os. 1000.lecia pouczono 5 uczniów, którzy zaśmiecali chodnik o zasadach zachowania w miejscu publicznym.

W dniu 04.01.2007 r. otrzymano sygnał, w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy wypuszczaniu psów. Właściciela pouczono o odpowiedzialności.

W dniu 04.01.2007 r. przyjęto zgłoszenie mieszkańca bloku nr 1 na os. Południe w związku z gromadzeniem się na klatkach schodowych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3. Młodzież zaśmieca i dewastuje klatki schodowe. Spotkaną młodzież pouczono o prawach i obowiązkach ucznia.

W dniu 09.01.2007 r. przyjęto zgłoszenie o „bezpańskiej agresywnej kotce” przebywającej w jednym z bloków na osiedlu Południe-sygnału dotychczas nie potwierdzono.

W dniu 11.01.2007 r. w ramach współpracy z KPP Grajewo przeprowadzono spotkanie edukacyjne w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Grajewie.

W dniu 14.01.2007 r. strażnicy wspólnie patrolowali teren miasta włączając się w ten sposób w działania WOŚP.

Przyjęto i przekazano odpowiedzialnemu wydziałowi sygnały o miejscach przebywania bezpańskich psów. W trakcie czynności w rejonach szkół ujęto i doprowadzono do szkoły 2 osoby. Ponadto strażnicy poza prowadzeniem czynności w zgłaszanych sprawach na bieżąco patrolowali teren miasta mając na uwadze okolice szkół, a w piątek szczególną uwagę zwrócono na tereny targowe. 
                                                                                                            
      
Komendant Straży Miejskiej
    Wojciech Formejster

Komentarze (2)

A tak na marginesie - w mieście pełno agresywnych, bezpańskich psów. ! Nawet za naszą wschodnią granicą nie widziałem psów włóczących się po miastach...

może panowie strażnicy zrobiliy porządek z właścicielami psów i kazali im sprzątać po swoich pupilkach bo są miejsca na osiedlu południe że nie można przejść. Właściciele powinni poczuć się do obowiązku i powinni nosić ze sobą worki oa odchody i sprzątać po swoich pieskach a panowie strażnicy powinni to kontrolować

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.