piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 11522 wyświetleń

Spotkanie w Straży

          Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Grajewie w 2007 r.

          W dniu 22.02.2008 r. o godz. 13.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej  w powiecie grajewskim w 2007r.
          W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście:
- Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku – st. bryg. Andrzej
   Uścinowicz,
- Dyrektor Biura ZOW ZOSP RP w Białymstoku – dh. Lucyna Golonko,
- Przewodniczący Rady Powiatu - Stanisław Kossakowski
- Starosta Powiatu Grajewskiego – Jarosław Augustowski,
- Przewodniczący Rady Miasta Grajewo - Grzegorz Curyło
- Sekretarz Miasta Grajewo - Ryszard Wolwark
- Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Ireneusz Gliniecki,
- Burmistrz Miasta Szczuczyn - Waldemar Szczesny
- Burmistrz Miasta Rajgród – Czesław Karpiński
- Wójt Gminy Wąsosz - Czesław Ołdakowski
- Wójt Gminy Radziłów - Robert Ziemkiewicz
- Wójt Gminy Grajewo - Stanisław Szleter
- Prezesi Gminni OSP
a także:
- Komendant Powiatowy PSP w Grajewie - mł. bryg. Andrzej Sobolewski,
- Z - ca Komendanta Powiatowego i załoga KP PSP w Grajewie.

          Na wstępie Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Andrzej Sobolewski przywitał wszystkich przybyłych na naradę, a następnie złożył sprawozdanie z realizacji celów               i kierunków działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na administrowanym terenie w 2007 r. oraz przedstawił założenia do wykonania w 2008r. Nawiązał również w swojej wypowiedzi do funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu w latach 2002  2007. Omawiane zagadnienia przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej. Następnie głos zabrał Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku st. bryg. Andrzej Uścinowicz, który podsumował działalność Komendy Wojewódzkiej PSP oraz zapoznał zebranych z wynikami osiągniętymi przez PSP w 2007r. na terenie województwa podlaskiego. Zwrócił uwagę na zagadnienia operacyjne, warunki techniczne i lokalowe. Podziękował samorządowcom, strażakom PSP i OSP za dobrą współpracę w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń pożarowych. Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Jarosław Augustowski w swej wypowiedzi zadeklarował dalszą współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz podziękował za dotychczasową współpracę. Działalność jednostek OSP z terenu województwa i powiatu omówiła dh. Lucyna Golonko - Dyrektor Biura ZOW ZOSP RP.
                Naradę zakończyła ogólna dyskusja związana z tematyka spotkania. Następnie wszyscy zaproszeni goście oraz pracownicy KP PSP udali się do pomieszczenia garażowego, gdzie Z - ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego wraz ze Starostą Grajewskim i Burmistrzem Miasta Szczuczyn przekazali symbolicznie kluczyki do nowych samochodów, które otrzymała miejscowa jednostka ratowniczo - gaśnicza oraz jednostka OSP ze Szczuczyna. Całość uroczystości zakończyło poświęcenie pojazdów, którego dokonał ks. Tomasz Wilga - Kapelan Powiatowy Strażaków
                 Dziękujemy Wszystkim za okazaną nam pomoc w 2007 r.

Rzecznik prasowy
KP PSP w Grajewie
mł. bryg. Andrzej Jabłoński

Statystyka prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w 2007r. ( *.doc)

e-Grajewo.pl

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (1)

Ładne wozy, gratulacje:D
... ale panowie strażacy a gdzie ospowiedna postawa zasadnicza ???

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.