sobota, 21 maja 2022

Wiadomości

Spotkanie SMD

 
17 września br. odbyło się walne zebranie członków koła Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" w Grajewie, podczas którego podsumowano dotychczasową działalność oraz wybrano nowe władze koła. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Młodych Demokratów z Białegostoku i Hajnówki. Do zebranych swój list przesłał między innymi przewodniczący S"MD" Dariusz Dolczewski, a także Wiceprzewodniczący Regionu Mazowieckiego Mateusz Stępień i Sekretarz Regionu Lubelskiego Daniel Dragan.

Dotychczasowa przewodnicząca koła Izabela Wilińska przedłożyła kadencyjne sprawozdanie z działalności koła. Przypomniała zebranym o akcjach ZAPYTAJ RADNEGO oraz Złóż życzenia Polsce. Grajewscy Młodzi Demokraci brali również udział w powołaniu Instytutu Demokratycznego dla Białorusi, spotkaniach w ramach Akademii Samorządowej oraz czynnie włączyli się w kampanię prezydencką Bronisława Komorowskiego. Na wniosek jednego z Młodych Demokratów Urząd Miasta udostępnił w Biuletynie Informacji Publicznej protokoły z sesji Rady Miasta oraz wszystkich komisji. Ostatnio członkowie S"MD" poprosili posła Roberta Tyszkiewicza o interwencję w sprawie dworca PKP i jego otoczenia.

Walne zebranie członków w głosowaniu wybrało nowy zarząd koła, na którego czele stanął Jarosław Masłowski. W jego skład weszli również Izabela Wilińska, Piotr Waniewski, Rafał Surowski, Jacek Łepkowski oraz Piotr Piechociński.

Po spotkaniu wszyscy Młodzi Demokraci udali się pod Pomnik Niepodległości, gdzie w związku z 71. rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę, złożyli kwiaty oraz zapalili znicz. Następnie przeszli do Grajewskiej Izby Historycznej, w której zwiedzili wystawę "NSZZ Solidarność 1980-2010". Dyrektor GIH-u Tomasz Dudziński wygłosił krótki referat na temat działań wojskowych prowadzonych przez 9 PSK w początkach II wojny światowej.

Na koniec dnia, przy wspólnym ognisku, Młodzi Demokraci wzięli udział w żywej lekcji historii z Bronisławem Chełmińskim, który w specyficzny dla siebie sposób opowiedział o realiach życia w Polsce Ludowej. - AJan
 
 
fot. e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.