Szczuczyn

  • 1 komentarzy
  • 9668 wyświetleń

Spotkanie opłatkowe ‘2016

 

W piątek, 16 grudnia 2016 roku, w restauracji „Birawit” w Szczuczynie odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe.     

Olśniewająca nas magia świąt zimowych – Bożego Narodzenia, to niezwykły czas do wyjątkowych spotkań rodzinnych i towarzyskich. Połączony jest symbolicznym łamaniem się opłatkiem oraz szczerymi życzeniami i refleksyjnymi wspomnieniami, ale i planami na Rok Nowy. W polskiej historii spotkania opłatkowe sięgają końca XVIII wieku. Po komunistycznej przerwie, publiczną kontynuację tradycji zapoczątkowano 27 lat temu. Co roku Urząd Miasta i Gminy organizuje spotkania opłatkowe dla przedstawicieli różnych grup zawodowych w atmosferze zaufania i szacunku dla ludzi różnych religii, kultur i światopoglądów. Nie jest to spotkanie zawodowe, ale typowo towarzyskie, w czasie którego nagromadzone emocje można w obecności „opłatka” i miłych życzeń wymienić na przebaczenie i przyjazne doznania.

 

SPOTKANIE – JAK W RODZINIE    

 

Tegorocznymi gospodarzami spotkania płatkowego byli: Burmistrz Miasta i Gminy Szczuczyn – Artur Kuczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej–Tomasz Mioduszewski i Dyrektor MDK– Janusz Marcinkiewicz.     

Gości przybyłych na jedyne w roku tak wyjątkowe spotkanie przywitał burmistrz Artur Kuczyński.        

Spotkanie opłatkowe m. in. uświetnili: burmistrzowie ubiegłych kadencji Jan Liberacki i Stanisław Wądołowski z małżonką, Ireneusz Gliniecki– Burmistrz Rajgrodu, Janusz Marcinkiewicz– dyr. MDK i Członek Zarządu Powiatu Grajewskiego, Radosław Trzciński–Radny Rady Powiatu oraz prezes MLKS „Gwiazda”, ks. kan. Robert Zieliński– Prob. Parafii Szczuczyn, ks. wikary Robert Mieczkowski, nadkomisarz Tomasz Kuprewicz– Z-ca Komendanta Powiatowego Policji, kpt. Arkadiusz Lichota– Z-ca Komendanta Powiatowego PSP, dyrektorzy szkół oraz kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu miasta i gminy Szczuczyn, Tomasz Mioduszewski– Przewodniczący Rady Miejskiej, Małgorzata Jarmutowska– Skarbnik UMiG, Jolanta Budzińska – Sekretarz U. M., kierownicy referatów Urzędu Miejskiego, Zbigniew Kaliszewski –Prezes MLKS WISSA Szczuczyn, Jerzy Nikliński –Powiatowy Inspektor Sanitarny, Tomasz Juszkiewicz – Radny R.M. oraz Prezes Spółdzielni „SPiNS” w Szczuczynie, Janusz Siemion – Kier. Biblioteki Miejskiej, sportowcy, członkowie zespołów artystycznych i stowarzyszeń oraz organizacji i działaczy społecznych, radni, sołtysi, współpracownicy oraz sympatycy jednostek funkcjonujących na terenie miasta i gminy Szczuczyn.    

     W Szczuczynie tradycyjnie obowiązująca forma spotkania, obok łamania się opłatkiem przy wigilijnym stole, zakłada program kulturalny.  Uczestników gminnego wydarzenia w okresie świąt B.N. w przyjemny, ale i w nastrój zadumy wprowadził zespół „Szczuczyniacy” z MDK, działający pod silnym wpływem dyrygenta i Kierownika Artystycznego Chóru – Marii Ostrowskiej. Podczas spotkania śpiewano kolędy i pastorałki. Ucztę muzyczną uzupełniono wrażeniami artystycznymi za sprawą zespołu wokalno-instrumentalnego z MDK w składzie: Halina Wasilewska, Janusz Nieczaj, Aleksandra Biedrzycka, Bogdan Wróblewski i Kamil Perzanowski.

Za trud w przygotowaniu oraz wykonanie utworów śpiewanych przez zespół „Szczuczyniacy” i wokalno-instrumentalny, artyści byli nagradzani burzliwymi oklaskami publiczności.

     Mimo wprowadzenia uczestników spotkania w podniosły nastrój opłatkowy, głównym akcentem tego dnia była wspólna zaduma modlitewna prowadzona przez ks. Roberta Mieczkowskiego, po której poświęconym opłatkiem łamali się uczestnicy spotkania. Przy tej specyficznej okazji nie zabrakło serdecznych uścisków, pocałunków, przyjaznych i ciepłych słów, z których składały się życzenia. To były bardzo emocjonujące chwile, w których jakby jakieś nieokreślonej mocy społeczne dobro łączyło zebranych serdecznością i czułością wzajemnego przenikania.     

Łącząc sprawy duchowej potrzeby z codziennym i nieodzownym materializmem, do uczestników spotkania kilka bardzo miłych i budujących społeczność słów wypowiedział burmistrz Artur Kuczyński: – (…) nasza Wigilia poparta tradycją, oprócz wartości religijnych, jest spotkaniem wszelkiego dobra, od zawodowego do społecznego, różnych środowisk z terenu naszego miasta i gminy. Życie jednak płata często nieodżałowane figle, które trudno jest okupić radością, a jedynie żałobą. Pozwólcie Państwo, że nasze tegoroczne spotkanie uczcimy minutą ciszy Tych, którzy od nas odeszli w sposób cichy i tych, którzy zapisali się na kartach Szczuczyna, powiatu i kraju. Uczcijmy minutą ciszy smutek i pamięć po byłym Staroście Powiatu Grajewskiego Jarosławie Augustowskim, szczuczyńskim rodaku i przyjacielu każdego z nas.  

Powracając do intencji spotkania, Burmistrz odnosząc się do przeszłości użył określenia – „Oni”, potem zacytował: „Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć Mu dali, (…).”

Ilu z nas dziś by tam poszło? Ilu by Go znalazło i powitało?(…). Właśnie, to są te charakterystyczne problemy dzielące naród naszej współczesności.  

Kochani, oprócz wiary najwyższej, cieszy nas i wiara w to, że nasza wspólna praca zmierza do tego, że zaczynają być zagospodarowywane Tereny Inwestycyjne przygotowane przez Urząd Gminy Szczuczyn. W chwili obecnej mamy trzech inwestorów, którzy już zdecydowali się na inwestycje w Szczuczynie, a z kolejnymi trzema prowadzimy negocjacje. Pierwszy inwestor zajmie się produkcją opakowań na wykupionej czterohektarowej działce, na której powstanie hala produkcyjna o powierzchni 25 tys. metrów kwadratowych. W tym zakładzie powstanie ok. stu stanowisk pracy. Drugi inwestor zajmie się przetwórstwem drewna z możliwością produkcji już w przyszłym roku. W tej branży mamy fachowców pracujących we wcześniej upadłej firmie. Na mikołajkowy prezent dla Szczuczyna w dniu 6 grudnia, dał trzeci inwestor swój zakup 2,5 ha gruntów na Terenach Inwestycyjnych. Trwają rozmowy finalne z kolejnymi inwestorami m. in. z branży kosmetycznej. Jest realna nadzieja, że w Szczuczynie „praca będzie szukać pracownika”. Zatrudnienie znajdą nasi ludzie i fachowcy napływowi. Wszystko to ma wpłynąć na bezwzględny rozwój miasta.(…).

W dniu spotkania opłatkowego z największym zadowoleniem składam Państwu życzenia zdrowia, sukcesów w pracy i szczęścia rodzinnego. Przeżyjmy Boże Narodzenie z radością, ciesząc się z Narodzenia Pana i cieszmy się pełnią życia przez cały Nowy Rok 2017.”

W życzeniach przejawiało się twierdzenie, że jesteśmy narodem katolickim i trzeba nam żyć zgodnie z wartościami, które wynikają z ewangelii i tak, żeby na tych sprawdzonych i fundamentalnych wartościach ludzie wytrwale budowali swoją pozytywną przyszłość.   

Wytonowana w pokorze i przyjazna atmosfera spotkania opłatkowego pozwoliła na podsumowanie roku pracy Urzędu Miasta i Gminy Szczuczyn, które winno stać się inspiracją do dalszej działalności na rzecz promowania szczuczyńskiej – małej ojczyzny.

Następne życzenia złożył parafianom ks. Robert Mieczkowski, który powiedział: –”Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, bo w zdrowiu łatwiej jest osiągać zamierzone cele. Poza tym, Moi Drodzy, przeczytam, jak co roku, znany tekst: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.(…).Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, (…) żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”

Podczas konsumpcji wigilijnych potraw, duża liczba uczestników spotkania wyglądała jak jedna, zespolona przyjaźnią i szacunkiem duża, katolicka rodzina. Opowiadano o sprawach osobistych, zawodowych i o ogromnym kroku do przodu całej Gminy Szczuczyn. W przerwach zespół muzyczny grał, a wokalistka Halina Wasilewska, zżyta ze sceną tak, jakby grała na niej od dziecka, śpiewała kolędy.     

Gitarzysta i wokalista, społecznik i ppłk ZP RP – Adam Jagusz, z własnym gitarowym akompaniamentem, śpiewał pieśni. Jego klarowny głos, razem z dynamicznymi akordami w tercjach durowych i mollowych, niósł się w wolną przestrzeń Szczuczyna.  Zdawało się, że echo ludzkiej woli budowania przyjaźni na szczerym przebaczaniu– dominuje nad miastem.     

Na zakończenie, gospodarz spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Szczuczyn, podziękował wszystkim za przybycie. Złożył życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzanych w gronie rodzinnym, odpoczynku od trwających non stop obowiązków oraz zdrowia i pomyślności przez wszystkie dni Nowego 2017 Roku.   

 

ŻYCIE W ŚWIETLE WIARY I NADZIEI         

 

W odrodzonych, propolskich i prokatolickich czasach, po roku 1989 upowszechnił się zwyczaj organizowania w różnych środowiskach i instytucjach spotkań przedświątecznych, określanych jako spotkania opłatkowe. To w tym czasie, jak w żadnym innym, można uwolnić potrzeby serca, by ludziom z którymi przebywamy w szkołach, w zakładach pracy powiedzieć to, z czym w zwykłych dniach zwlekamy.

Tyle razy przeżywaliśmy okresy Świąt Bożego Narodzenia, a mimo to wciąż niezmiennie i z radością czekamy na kolejne. Jako katolicy pragniemy, aby Wigilia była symbolem naszej rodzinnej i narodowej jedności.  

Drodzy Czytelnicy, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Redakcja Portalu e-Grajewo.pl życzy dużo zdrowia, silnej wiary w dobro i moc optymizmu. Niech osobliwy urok dni, które przeżywamy sprawi, że każdy z nas z nadzieją spojrzy na to, co jest przed nami, a plany i marzenia staną się osiągalne.

Życzę, by szczerość otrzymanych na święta życzeń, wzmocniła zdrowie i siłę psychiczną każdego z nas.

Niech Rok 2017, dla Czytelników i ich Rodzin, będzie czasem spełniania pragnień w upływającej atmosferze życzliwości i ludzkiego zrozumienia.

 

 

Tekst, zdjęcia i film: Stanisław Orłowski

 

 

Spotkanie opłatkowe (film):    

 

 

 

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Konkurs

poniedziałek, 27 listopada 2023

Turniej Szachowy dla WOŚP w Szczuczynie

Komentarze (1)

Z tego wszystkiego to najpiekniejsze sa drzewa - niemi obsetwatorzy . ,,Pamietajcie o ogrodach..."

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.