UWAGA

czwartek, 18 sierpnia 2022

Wiadomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ogłasza

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie os. Południe 36, 19-200 Grajewo, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: „Remont cokołów i opasek w budynkach nr 7 i 8 na osiedlu Południe.”


Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia do poszczególnych zadań, które można uzyskać w biurze SMLW w Grajewie
w pokoju nr 7, po wpłaceniu 30 zł + VAT ( 36,90 brutto).


Oferty należy składać w terminie do dnia 15.07.2022 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej (pokój nr 1), 19-200 Grajewo, os. Południe 36
do godz.12:00.


Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w świetlicy Spółdzielni w dniu 15.07.2022 r. o godz.12:15.
Wysokość wadium do każdego z zadań - 2 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty.


Termin wykonania i zakończenia robót do 30.09.2022 r.


Osoba do kontaktów w sprawie przetargu - kierownik Działu Technicznego w SMLW nr tel. 86 273 88 44 wew. 28 ( pokój nr 8).


Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego.
O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie.

 

Zarząd SMLW w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.