Wiadomości

SMLW ogłasza przetarg nieograniczony

Grajewo, dn. 12.06.2024r.

 

O G Ł O S Z E N I E


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Grajewie os. Południe 36,
19-200 Grajewo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadania:


Zadanie nr 1
Wykonanie remontu elewacji od strony południowo - wschodniej wraz z remontem balkonów w budynku nr 38 na os. Centrum


Zadanie nr 2
Wykonanie remontu elewacji od strony południowej wraz z remontem balkonów w budynku nr 38 A na os. Centrum.


Szczegółowe zakresy zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można uzyskać wraz z załącznikami w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7, po wpłaceniu 30,00 zł + VAT 36,90 zł brutto)


Oferty należy składać w terminie do dnia 26.06.2024 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej, 19-200 Grajewo, os. Południe 36 do godz. 12:00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w świetlicy Spółdzielni w dniu 26.06.2024 r. o godz. 12:15.

O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów do 3.07.2024 r.

Termin wykonania i zakończenia robót:
- zadanie 1 - do 30.10.2024 r.
- zadanie 2 - do 30.10.2024 r.

Wysokość wadium:  

  • do zadania 1  -   10 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty;
  • do zadania 2  -   10 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty

Osoba do kontaktów w sprawie przetargu - Kierownik Działu Technicznego w SMLW oraz nr tel. 86 273 88 44.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.


             Zarząd SMLW w Grajewie

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.