UWAGA

środa, 17 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 10852 wyświetleń

Sieć Szerokopasmowa w Grajewie

Zarząd Województwa wybrał w czwartek 29 grudnia model realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

- W Grajewie i w Łomży powstaną 2 duże węzły szkieletowe – mówi Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek – natomiast na pozostałym terytorium tych powiatów będzie około 40 węzłów dostępowych. System ten pozwoli zlikwidować tak zwane „białe plamy” na mapie dostępu do Internetu w tej części województwa.

Model ten został zarekomendowany władzom samorządowym województwa przez komitet sterujący po przeanalizowaniu różnych możliwości. Wybrany tryb postępowania i zaakceptowany równocześnie przez marszałków harmonogram przewidują, że niezwłocznie rozpoczną się prace nad uzyskaniem decyzji lokalizacyjnych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, a następnie wyłoniony zostanie wykonawca infrastruktury pasywnej w wersji „zaprojektuj i zbuduj”. Równolegle prowadzone będzie postępowanie, mające na celu wyłonienie przyszłego operatora infrastruktury, a także dostawcy sprzętu oraz firmy odpowiedzialnej za działania informacyjno – promocyjne.

 

 

Mateusz Kuźmicki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Cel i planowane rezultaty

Głównym celem projektów jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Działanie będzie realizowane przez przygotowanie, a następnie wdrożenie komplementarnych projektów, które swoim zasięgiem obejmowały będą regiony Polski Wschodniej. W ramach projektów zakłada się budowę, na terenie każdego z województw Polski Wschodniej, na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz dotkniętych zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, przede wszystkim pasywnej infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby i tworzącej regionalne sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Regionalne sieci umożliwią podmiotom komercyjnym budowę własnych sieci, na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie. W ten sposób sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej składać się będzie z elementów lokalnych sieci szkieletowych (tzw. backhaul albo middle mile) łączących krajową sieć szkieletową z sieciami dostępowymi - abonenckimi (last mile). 

Sieć budowana w ramach projektów będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio użytkownikom końcowym, tj. mieszkańcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym z Polski Wschodniej.

Realizacja projektu opracowana zostanie ze specjalnym uwzględnieniem działań edukacyjno-informacyjnych, dlatego też zaplanowane jest przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla mieszkańców Polski Wschodniej.

Kto skorzysta dzięki projektowi

  1. jednostki samorządu terytorialnego;
  2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  3. przedsiębiorcy organizacje pozarządowe;
  4. mieszkańcy województw Polski Wschodniej;
  5. pracownicy i klienci instytucji publicznych.

Komentarze (2)

A w przełożeniu na język prostego człowieka - co będzie mozliwe, gdzie i kiedy oraz ile to będzie kosztowało?

Co ja zwykły internauta mieszkający 18 kilometrów od Grajewa będę z tego miał?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.