wtorek, 27 lutego 2024

Starosta

Sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Dnia 21 kwietnia 2004 roku odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatu Grajewskiego XV sesja Rady Powiatu Grajewskiego. W jej trakcie miało miejsce kilka ważnych wydarzeń.
Pierwszym z nich było uroczyste pożegnanie dotychczasowego komendanta Komendy Powiatowej Policji w Grajewie nadkomisarza Jana Pardy oraz nominacja nowego komendanta nadkomisarza Ireneusza Glinieckiego. Nominację wręczył młodszy inspektor Stanisław Zdancewicz – zastępca komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Nowego Komendanta specjalnie przedstawiać nie trzeba, ponieważ od 8 lat pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie. Od urodzenia jest mieszkańcem naszego powiatu (urodził się i spędził dzieciństwo w Rajgrodzie). W 1987 roku po odbyciu służby wojskowej rozpoczął pracę w policji. W trakcie służby ukończył studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Policji w Szczytnie. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od szeregowego policjanta do zastępcy a teraz Komendanta. Jego hobby to karate kyokushin ( posiada 5 kyu ). Interesuje się też piłką nożną. Pracuje społecznie w wielu organizacjach m.in. jest wiceprezesem w stowarzyszeniu „Bezpieczne Grajewo”.
Następnym ważnym wydarzeniem szczególnie dla wyróżniającej się młodzieży było wręczenie aktów przyznania stypendium Starosty Grajewskiego następującym uczniom:
1) Waldemarowi Chojnowskiemu – uczniowi II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie który w ubiegłym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5,75.
2) Damianowi Skrodzkiemu – uczniowi IV klasy Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie który jest członkiem młodzieżowej orkiestry szkolnej oraz zespołu ludowego „Kłosek”. Uczestnik wszystkich najważniejszych imprez związanych z życiem środowiska lokalnego m.in. Zapusty w Radziłowie, Festiwal Maryjny w Wąsoszu, Festyn PCK w Grajewie, Festyn Samorządowy w Wojewodzinie, Przegląd Kultury Miasta Grajewo i inne.
3) Elżbiecie Pietrzyk – uczennicy II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie. Na szczególne uwzględnienie zasługuje jej zaangażowanie w życie szkoły oraz udział w licznych konkursach i zawodach m.in. w konkursie geograficznym „Mój mały powiat”, konkursie matematycznym czy „Biegu solnym” w Ciechocinku.
4) Elżbiecie Bednarczyk – uczennicy IV klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczuczynie która poza osiągnięciami edukacyjnymi uzyskiwała sukcesy sportowe m.in. I miejsce w Międzynarodowym Ulicznym Biegu Wilka w 2001 oraz 2003 roku, II miejsce w IV Międzynarodowym Ulicznym Biegu Wilka w 2002 roku, I miejsce w mistrzostwach powiatu grajewskiego w biegach przełajowych oraz wiele innych.
5) Małgorzacie Obiedzińskiej – uczennicy V klasy Techników Technologii Żywienia w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Uczestniczka eliminacji okręgowych VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu w roku szkolnym 2003/2004. Osiąga także sukcesy sportowe m.in. II miejsce w III Międzynarodowym Ulicznym Biegu Wilka w roku 2001, II miejsce w mistrzostwach powiatu grajewskiego w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt oraz wiele innych.
6) Krzysztofowi Cieszyńskiemu – uczniowi V klasy Technikum Rolniczego w Zespole Szkół w Wojewodzinie. Na szczególne uwzględnienie zasługuje jego zaangażowanie w życie szkoły oraz udział w licznych konkursach oraz olimpiadach m.in. I miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, III miejsce na szczeblu powiatowym w Olimpiadzie Wiedzy o Przysposobieniu Obronnym, krajowy etap w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej I miejsce w Zawodach Techniczno-Obronnych w Złocieńcu oraz wielu innych.

W kolejnych punktach sesji przedstawiono informacje:
- o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu
- o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w roku 2003,
- o zimowym utrzymaniu dróg oraz o przygotowaniu do sezonu letniego.

Na zakończenie sesji Starosta przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 r. Po pozytywnych opiniach Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z kontroli wykonania budżetu udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

wtorek, 11 maja 2021

Dzień Pielęgniarek

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.