poniedziałek, 20 września 2021

Starosta

Sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Dnia 21 kwietnia 2004 roku odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatu Grajewskiego XV sesja Rady Powiatu Grajewskiego. W jej trakcie miało miejsce kilka ważnych wydarzeń.
Pierwszym z nich było uroczyste pożegnanie dotychczasowego komendanta Komendy Powiatowej Policji w Grajewie nadkomisarza Jana Pardy oraz nominacja nowego komendanta nadkomisarza Ireneusza Glinieckiego. Nominację wręczył młodszy inspektor Stanisław Zdancewicz – zastępca komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Nowego Komendanta specjalnie przedstawiać nie trzeba, ponieważ od 8 lat pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie. Od urodzenia jest mieszkańcem naszego powiatu (urodził się i spędził dzieciństwo w Rajgrodzie). W 1987 roku po odbyciu służby wojskowej rozpoczął pracę w policji. W trakcie służby ukończył studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Policji w Szczytnie. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od szeregowego policjanta do zastępcy a teraz Komendanta. Jego hobby to karate kyokushin ( posiada 5 kyu ). Interesuje się też piłką nożną. Pracuje społecznie w wielu organizacjach m.in. jest wiceprezesem w stowarzyszeniu „Bezpieczne Grajewo”.
Następnym ważnym wydarzeniem szczególnie dla wyróżniającej się młodzieży było wręczenie aktów przyznania stypendium Starosty Grajewskiego następującym uczniom:
1) Waldemarowi Chojnowskiemu – uczniowi II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie który w ubiegłym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5,75.
2) Damianowi Skrodzkiemu – uczniowi IV klasy Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie który jest członkiem młodzieżowej orkiestry szkolnej oraz zespołu ludowego „Kłosek”. Uczestnik wszystkich najważniejszych imprez związanych z życiem środowiska lokalnego m.in. Zapusty w Radziłowie, Festiwal Maryjny w Wąsoszu, Festyn PCK w Grajewie, Festyn Samorządowy w Wojewodzinie, Przegląd Kultury Miasta Grajewo i inne.
3) Elżbiecie Pietrzyk – uczennicy II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie. Na szczególne uwzględnienie zasługuje jej zaangażowanie w życie szkoły oraz udział w licznych konkursach i zawodach m.in. w konkursie geograficznym „Mój mały powiat”, konkursie matematycznym czy „Biegu solnym” w Ciechocinku.
4) Elżbiecie Bednarczyk – uczennicy IV klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczuczynie która poza osiągnięciami edukacyjnymi uzyskiwała sukcesy sportowe m.in. I miejsce w Międzynarodowym Ulicznym Biegu Wilka w 2001 oraz 2003 roku, II miejsce w IV Międzynarodowym Ulicznym Biegu Wilka w 2002 roku, I miejsce w mistrzostwach powiatu grajewskiego w biegach przełajowych oraz wiele innych.
5) Małgorzacie Obiedzińskiej – uczennicy V klasy Techników Technologii Żywienia w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Uczestniczka eliminacji okręgowych VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu w roku szkolnym 2003/2004. Osiąga także sukcesy sportowe m.in. II miejsce w III Międzynarodowym Ulicznym Biegu Wilka w roku 2001, II miejsce w mistrzostwach powiatu grajewskiego w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt oraz wiele innych.
6) Krzysztofowi Cieszyńskiemu – uczniowi V klasy Technikum Rolniczego w Zespole Szkół w Wojewodzinie. Na szczególne uwzględnienie zasługuje jego zaangażowanie w życie szkoły oraz udział w licznych konkursach oraz olimpiadach m.in. I miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, III miejsce na szczeblu powiatowym w Olimpiadzie Wiedzy o Przysposobieniu Obronnym, krajowy etap w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej I miejsce w Zawodach Techniczno-Obronnych w Złocieńcu oraz wielu innych.

W kolejnych punktach sesji przedstawiono informacje:
- o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu
- o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w roku 2003,
- o zimowym utrzymaniu dróg oraz o przygotowaniu do sezonu letniego.

Na zakończenie sesji Starosta przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 r. Po pozytywnych opiniach Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z kontroli wykonania budżetu udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

wtorek, 11 maja 2021

Dzień Pielęgniarek

środa, 31 marca 2021

Kolejna duża inwestycja

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.