czwartek, 26 stycznia 2023

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 1212 wyświetleń

Sesja Rady Miasta Grajewo (31.01)

31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się LIII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

 


 Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:


https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg 

 


Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Grajewo za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników przeprowadzonej kontroli w zakresie form promocji miasta w 2021 r.

Podjęcie uchwał w sprawach:
-rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej z 17 marca 1921 r.;
-wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
-określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych;
-utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”;
-szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Grajewie;
-zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie;
-zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;
-planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na I półrocze 2023 r.;
-planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2023 r.;
-planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2023 r.;
-planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2023 r.;
-planu pracy Rady Miasta na 2023 r.;
-zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych;
-ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2023 r.;
-określenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miasta Grajewo.

Sprawy różne.
Zamknięcie LIII Sesji Rady Miasta.

 

czwartek, 26 stycznia 2023

Mońki. Pościg za nietrzeźwym kierowcą

środa, 25 stycznia 2023

Grajewo. Rok 2022 w statystykach

Komentarze (1)

Dlaczego Komisje Rady Miasta nie sa transmitowane tak jak sesje?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.