Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 1986 wyświetleń

Sesja Rady Miasta Grajewo (31.01)

31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się LIII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

 


 Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:


https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg 

 


Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Grajewo za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników przeprowadzonej kontroli w zakresie form promocji miasta w 2021 r.

Podjęcie uchwał w sprawach:
-rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej z 17 marca 1921 r.;
-wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
-określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych;
-utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”;
-szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Grajewie;
-zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie;
-zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;
-planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na I półrocze 2023 r.;
-planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2023 r.;
-planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2023 r.;
-planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2023 r.;
-planu pracy Rady Miasta na 2023 r.;
-zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych;
-ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2023 r.;
-określenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miasta Grajewo.

Sprawy różne.
Zamknięcie LIII Sesji Rady Miasta.

 

Komentarze (2)

Dlaczego Komisje Rady Miasta nie sa transmitowane tak jak sesje?

Marek, bo na komisjach wypracowywane jest stanowisko końcowe, które na sesji jest wyklepane w postaci utartej formułki, czyli bełkot którego nie musimy rozumieć

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.