Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 9304 wyświetleń

Sesja Rady Miasta

Uprzejmie zapraszam na  XXXIV Zwyczajną Sesję Rady Miasta Grajewo, która odbędzie się w dniu   01 czerwca   2009 roku    (poniedziałek) o godz. 9  00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A / nr 29/.

PORZĄDEK   OBRAD:
1. Otwarcie XXXIV  Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Uroczyste uczczenie 20. rocznicy wyborów z dnia 04.06.1989 r.
4. Przyjęcie protokołu z  XXXIII Sesji Rady Miasta.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje                                    
z realizacji uchwał podjętych na XXXII Sesji .
7. Informacja na temat planowanych obchodów „ Dni Grajewa 2009”.
8. Przygotowanie do sezonu letniego – plan imprez kulturalno-sportowych w mieście.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 01..07.2009 r. do 30.06.2010 r. ,
b) zmian w budżecie miasta na 2009 rok,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do trzech lat,
d) wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
10. Sprawozdanie Straży Miejskiej za I kwartał 2009 roku.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie XXXIV Sesji.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Grzegorz Curyło

czwartek, 30 czerwca 2022

Kończy się budowa zapory na granicy

Komentarze (2)

CZYŻBY SZYKOWAŁA SIĘ KOLEJNA PODWYŻKA CZYNSZU?

i bardzo dobrze mniej na fajki, piwo i wódkę wydasz!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.